Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Lugt, støj og røg

Lugt, støj og røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende.
Hvis du er generet af støj, lugt eller røg fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne. Man kommer ofte langt med dialog.

I sager om væsentlige lugt- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen. En henvendelse til kommunen over gener fra lugt, støj og røg, skal som udgangspunkt være skriftlig

Du kan hente skema her (åbner i nyt vindue).

Tilsynsrapporter

Rapporter fra kommunens miljøtilsyn gennemført i perioden fra 2014 og fremefter, kan findes her. 

Støj


Støj er uønsket lyd. Støj kommer fra trafik, virksomheder, landbrug, restauranter, diskoteker, naboer og meget andet. Miljøstyrelsen har fastsat nogle vejledende støjgrænser.

Ved væsentlige støjgener hvor kontakt til genevolder ikke har hjulpet, kan du henvende dig følgende steder:

  • Fyns Politi hvis der er tale om høj musik, støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde.
  • Bolig/Ejerforeningens bestyrelse hvis støjen kommer fra en beboer i bolig/ejerforening
  • Natur- og Miljøafdelingen hvis støjen er fra ventilationsanlæg, motordrevne redskaber, værktøj og lignende
  • Natur- og Miljøafdelingen hvis der er væsentlig støj fra virksomheder, forretninger, husdyrhold eller lignende

Lugt og røg


Røggener er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde:
Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet?
billede optænding brændovn

Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget tilbyder, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi. Du bestiller et home party på fyrfornuftigt.dk(nyt vindue)

Du kan desuden tilmelde dig Facebook-siden ”Få renere røg fra din brændeovn”, hvor du også kan finde tips og gode råd samt stille spørgsmål.

Du kan også hente denne folder rygestop guide for brændeovne(åbner i nyt vindue), som du kan dele rundt i dit nabolag, så der er endnu flere, der kan lære at tænde rigtigt op.

Natur- og Miljøafdelingen har desuden lavet en pjece med gode råd om korrekt brug af brændeovn.

Ved væsentlige lugt- og røggener fra nabo, virksomhed, forretning eller lignende, og hvor kontakt til genevolder ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Natur- og Miljøafdelingen.

Sådan behandles en røg- eller lugtklage i Middelfart Kommune

Når Middelfart Kommune modtager en klage foretages en vurdering af, om klagen er berettiget. Såfremt det vurderes, at genen uden tvivl er af underordnet betydning for miljø, kan kommunen undlade at behandle klagen jf. miljøbeskyttelsesloven § 85.

Kommunen vil vurdere, om der er tale om en væsentlig gene. Såfremt genen er væsentlig, vil kommunen gennem dialog og evt. påbud/indskærpelse sørge for, at genen bliver afhjulpet eller reduceret.

Vurderes klagen til at være berettiget sendes en kopi af klagen til genevolder, der anmodes om bemærkninger til klagen. Genevolder vil få oplyst, hvad der er klaget over, og som udgangspunkt hvem der har klaget. Genevolder har ret til at se alle dokumenter i sagen.

Klagesager kan ofte være af længere varighed, og genen kan derved ikke forventes afhjulpet eller reduceret, straks klagen er indsendt.

Der opfordres derfor til dialog med genevolder inden der klages.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020

Tænd rigtigt op i brændeovnen

Miljøstyrelsen har produceret to film. Den ene viser, hvordan man tænder korrekt op, mens den anden fortæller, hvordan man bestiller et home party.

Rygestop-guide for brændeovne

Home party

Gode råd om optænding i brændeovn

Natur- og Miljøafdelingen har lavet følgende folder om brændeovn.

Se folderen her