Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Lugt, støj og røg

Lugt, støj og røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende.
Hvis du er generet af støj, lugt eller røg fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne. Man kommer ofte langt med dialog.

I sager om væsentlige lugt- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen. En henvendelse til kommunen over gener fra lugt, støj og røg, skal som udgangspunkt være skriftlig

Du kan hente skema her .

Tilsynsrapporter

Rapporter fra kommunens miljøtilsyn gennemført i perioden fra 2014 og fremefter, kan findes her. 

Støj


Støj er uønsket lyd. Støj kommer fra trafik, virksomheder, landbrug, restauranter, diskoteker, naboer og meget andet. Miljøstyrelsen har fastsat nogle vejledende støjgrænser.

Ved væsentlige støjgener hvor kontakt til genevolder ikke har hjulpet, kan du henvende dig følgende steder:

  • Fyns Politi hvis der er tale om høj musik, støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde.
  • Bolig/Ejerforeningens bestyrelse hvis støjen kommer fra en beboer i bolig/ejerforening
  • Natur- og Miljøafdelingen hvis støjen er fra ventilationsanlæg, motordrevne redskaber, værktøj og lignende
  • Natur- og Miljøafdelingen hvis der er væsentlig støj fra virksomheder, forretninger, husdyrhold eller lignende

Lugt og røg


Røggener er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde:
Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? billede optænding brændovn

På Brændefyringsportalen kan du:

Installationen skal godkendes af en skorstensfejer, du finder information om de skorstensfejere som Middelfart Kommune har indgået en aftale med under - Hvem kan forestå skorstensfejningen, brandsyn mv.
 
Husk at hvis du installerer en ny eller en brugt brændeovn, så skal den leve op til bestemmelserne i brændeovnsbekendtgørelsen, og have en prøvningsattest, der dokumenterer dette.

Natur- og Miljøafdelingen har desuden lavet en pjece med gode råd om korrekt brug af brændeovn.

Ved væsentlige lugt- og røggener fra nabo, virksomhed, forretning eller lignende, og hvor kontakt til genevolder ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Natur- og Miljøafdelingen.

Sådan behandles en røg- eller lugtklage i Middelfart Kommune

Når Middelfart Kommune modtager en klage foretages en vurdering af, om klagen er berettiget. Såfremt det vurderes, at genen uden tvivl er af underordnet betydning for miljø, kan kommunen undlade at behandle klagen jf. miljøbeskyttelsesloven § 85.

Kommunen vil vurdere, om der er tale om en væsentlig gene. Såfremt genen er væsentlig, vil kommunen gennem dialog og evt. påbud/indskærpelse sørge for, at genen bliver afhjulpet eller reduceret.

Vurderes klagen til at være berettiget sendes en kopi af klagen til genevolder, der anmodes om bemærkninger til klagen. Genevolder vil få oplyst, hvad der er klaget over, og som udgangspunkt hvem der har klaget. Genevolder har ret til at se alle dokumenter i sagen.

Klagesager kan ofte være af længere varighed, og genen kan derved ikke forventes afhjulpet eller reduceret, straks klagen er indsendt.

Der opfordres derfor til dialog med genevolder inden der klages.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
04. marts 2021

Tænd rigtigt op i brændeovnen

På Miljøstyrelsens hjemme side kan du læse samt se film om korrekt optænding - Rygestop-guide for brændeovne

Gode råd om optænding i brændeovn

Natur- og Miljøafdelingen har lavet følgende folder om brændeovn.

Se folderen her