Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Sprøjtning og affald

Brug af sprøjtemidler:


Det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med landbrugets og gartneriernes opbevaring, håndtering og anvendelse af sprøjtemidler.

Vigtige forhold omkring opbevaring, håndtering og anvendelse af sprøjtemidler:
  • Har du sprøjtebevis/certifikat? 
  • Er der en ordentligt indrettet vaskeplads? – Se landbrugets byggeblad nr. 103.11-03. (åbner i nyt vindue)  
  • Opbevares sprøjtemidlerne frostfrit i et rum uden mulighed for afløb til kloak, dræn eller bar jord? 
  • Er påfyldningshanen sikret mod returløb til drikkevand, f.eks. ved påfyldning fra vandtank?

Derudover er det vigtigt, at du som bruger af sprøjtemidler er opmærksom på at undgå spild og i øvrigt følger vejledning og sikkerhedsforskrifter for brug af de enkelte midler.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes vejledning om regler for opbevaring, håndtering og anvendelse af sprøjtemidler: http://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/ (åbner i nyt vindue)

På SEGES (tidligere Videncenteret for landbrug) finder du vejledning om de forskellige risici, der er ved håndtering af sprøjtemidler og hvordan du forebygger uheld: https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/plantevaern/pesticidhaandtering/Sider/Startside.aspx (åbner i nyt vindue)

Affaldshåndtering:

Ved de kommunale miljøtilsyn fører Middelfart Kommune tilsyn med opbevaring og bortskaffelse af affald.
Affaldstyper, som er almindelige i landbruget:

  • Dæk, til overdækning af ensilagestakke mv. – kan afleveres til indsamlingsvirksomheder, der er registreret ved Miljøstyrelsen. På Dækbranchens Fællesråds hjemmeside (åbner i nyt vindue) findes oversigt over indsamlingsvirksomhederne.
  • Virksomheder, der betaler erhvervsaffaldsgebyr, kan benytte kommunens genbrugspladser til bortskaffelse af plastfolie og andre genanvendelige materialer. Læs mere om ordningen her.
  • Sprøjtemiddelemballage bortskaffes efter anvisning på beholderen, enten som farligt affald eller til forbrænding. 
  • Spildolie, oliefiltre og andet miljøfarligt affald bortskaffes til godkendt modtager.

Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsanlæg og opbevares, så der ikke opstår nabogener og uhygiejniske forhold indtil afhentningen. I mange tilfælde er det nødvendig med kadaverkappe.

Du kan læse mere om regler for opbevaring af døde dyr i Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Bekendtgørelsen findes på retsinformation.dk (åbner i nyt vindue)

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020