Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Miljøuheld

Anmeldelse af akutte miljøuheld i Middelfart Kommune.

Anmeldelse af akutte miljøuheld skal ske til alarmcentralen 112.
Alarmcentralen alarmerer Beredskabet.
Beredskabet kan alarmere kommunen og miljøvagten.

Udslip af gylle, husdyrgødning, ensilagesaft, olie mv. betragtes som et akut miljøuheld hvis der sker forurening eller er risiko for forurening af:

 • Landjorden og luften 
 • Grundvandet 
 • Vandløb og søer 
 • Spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer m.v. 
 • Havneområder 
 • Kyststrækninger
 • Åbent hav.

Når du anmelder et akut miljøuheld skal du blandt andet oplyse følgende:

 
 1. Hvem du er 
 2. Telefon, hvorfra der ringes 
 3. Hvad der er sket 
 4. Hvor uheldsstedet er 
 5. Om der er fare for mennesker/dyr/vandløb/sø/kystvand.

Ved ikke-akutte miljøuheld kontaktes kommunens Natur- og Miljøafdeling i åbningstiden på tlf. 8888 5500.Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020