Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Klager

Lugt fra husdyrproduktion


Husdyrproduktion vil afhængig af størrelse og driftsform medføre lugt i et vist omfang. I landzone må man som nabo acceptere et vist lugtniveau. Der kan i visse tilfælde gøres noget for at begrænse eventuelle lugtgener.

De største husdyrbrug har en miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen kan der være stillet vilkår om begrænsning af lugtgener. For øvrige husdyrbrug gælder det, at kommunen kan stille krav om, at der gøres noget for at begrænse lugtgenerne, hvis naboer udsættes for uacceptable lugtgener.

Du kan kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis du føler dig væsentligt generet af lugt fra husdyrproduktion.

Lugt fra gødningsudbringning
I forbindelse med gødningsudbringning kan der forekomme forbigående lugtgener, dels fra omrøring af gylletanke dels fra selve udbringningen. Der er regler for udbringning af husdyrgødning i nærheden af beboelser. Husdyrgødning må ikke udbringes på søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Røg

Røg fra halmfyr kan under bestemte vejrforhold være generende for naboer.

Hvis du som nabo oplever hyppige og væsentlige gener fra halmfyr, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi vil så vurdere, om der kan gøres noget for at begrænse de pågældende gener.

Fluer

Hvis du er generet af fluer, som du mener kommer fra et nærliggende landbrug, kan du henvende dig til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Andre gener fra landbrug


Tung trafik igennem landsbyer kan være generende og farlig, hvis ikke den foregår med passende hensyntagen til oversigtsforhold og andre trafikanter.

Færdsel med landbrugsmaskiner på vejene kan medføre spild af jord og gødning, som i regnvejr kan gøre vejene glatte. Chaufføren har pligt til at rense vejen efter at kørslen er afsluttet.

Oplever du gener, så tag en snak med den ansvarlige.

Hvis du oplever, at spild af jord og gødning er til fare for trafikken, og at vejene ikke renses forsvarligt, kan du kontakte politiet.
Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020