Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Høring / afgørelser

Offentlig høring og mulighed for at klage over afgørelser

For-offentlig høring: Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug efter husdyrlovens § 16a skal kommunen tidligt i sagsbehandlingen give naboer og andre interesserede, herunder miljøorganisationer mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til det ansøgte. Den for-offentlige høring annonceres på kommunens hjemmeside. Naboer orienteres direkte.

Høring af forslag til miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16a: Når kommunen har udarbejdet et forslag til miljøgodkendelse, sender kommunen forslag til miljøgodkendelse i høring i 6 uger hos naboer og andre berørte samt til personer, der har bedt om at få tilsendt forslag til afgørelse.

Høring i forbindelse med miljøtilladelse efter husdyrslovens § 16b: Inden kommunen meddeler miljøtilladelse efter husdyrslovens § 16b, skal kommunen give naboer og andre berørte mulighed for at udtale sig om det ansøgte. Det sker ved, at kommunen sender forslag til miljøtilladelse eller en beskrivelse af det ansøgte til naboer og øvrige berørte.

Afgørelse med 4 ugers klagefrist: Når kommunen meddeler afgørelse – miljøtilladelse/-miljøgodkendelse eller afslag – har naboer og andre med interesse for sagen mulighed for indenfor en frist på 4 uger mulighed for at klage til  Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Du kan se afgørelser og høringer efter husdyrgodkendelsesloven her.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020