Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Godkendelser og tilladelser

Etablering/ændring/udvidelse af dyrehold
Etablering, ændring eller udvidelse af et dyrehold kræver tilladelse/godkendelse fra kommunen. Hvordan der skal ansøges afhænger af dyreholdets størrelse.

Stalde og gødningsopbevaringsanlæg
Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Til skure, der ønskes placeret væk fra eksisterende bygninger, f.eks. i en græsningsfold, skal der desuden søges landzonetilladelse hos kommunen.

Ansøgning om byggetilladelse via https://www.bygogmiljoe.dk/ 

 

Mindre dyrehold kræver ikke tilladelse fra kommunen
I landzone kan man uden kommunens tilladelse have 2 køer med kalve eller 4 stykker andet kvæg eller 4 heste med føl eller 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller 15 producerede slagtesvin eller 10 får med lam eller 10 geder med kid eller 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
Gæs på græs
Det er ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone og sommerhusområder. Kommunen anbefaler, at der ikke holdes gæs, kalkuner, påfugle eller andet større fjerkræ i byzone og sommerhusområde.

Dyreholdet skal være indrettet, så det ikke giver anledning til forurening eller væsentlige gener for naboer. Hvis et dyrehold giver anledning til forurening eller væsentlige gener, kan kommunen stille krav om at forureningen og/eller generne skal begrænses. Anden lovgivning med hensyn til dyrehold skal ligeledes være overholdt.

Hvis du er i tvivl om hvilke og hvor mange dyr, du må have på din ejendom, eller krav til indretning, kan du kontakte kommunen.

Større dyrehold kræver tilladelse eller godkendelse fra kommunen
Når et dyrehold større end de ovennævnte mindre dyrehold ønskes etableret, ændret eller udvidet, skal der søges om tilladelse eller godkendelse hos kommunen. Dyrehold af denne størrelse er omfattet af husdyrslovens bestemmelser om bl.a. afstand til skel, nabobeboelse, byzone og vandindvindingsanlæg. Dyreholdet er desuden omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk

For at få afklaret, om dit husdyrbrug skal have tilladelse eller godkendelse fra kommunen, kan du kontakte kommunens landbrugsmedarbejdere.
Ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug skal foretages på digitalt ansøgningsskema som findes på http://www.husdyrgodkendelse.dk/. (Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID).

Der kan stilles vilkår i miljøtilladelsen, som sikrer, at dyreholdet ikke er til skade for miljøet eller til gene for naboerne.

Ko i stald

Hvis kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer, at der vil være væsentlige påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer og natur, skal kommunen i miljøtilladelsen eller miljøgodkendelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at forureningen begrænses. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen meddele afslag på det ansøgte. Læs mere om miljøtilladelse/miljøgodkendelse af husdyrbrug påMiljøstyrelsens hjemmeside.

   

Mindre ændringer kan anmeldelses til kommunen
Visse nærmere specificerede mindre ændringer/udvidelser af husdyrbrug kræver ikke miljøtilladelse/miljøgodkendelse. Ændringerne anmeldes til kommunen og behandles efter bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Anmeldelse skal foretages digitalt ansøgningsskema som findes på http://www.husdyrgodkendelse.dk/. (Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID).

Brugerbetaling
Kommunen opkræver brugerbetaling i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøtilladelser/miljøgodkendelser. Læs mere om brugerbetaling.

Læs mere om offentlig høring her. 

Læs mere om sagsbehandlingstiderne her.

Sidst opdateret af Webmaster
09. maj 2018