Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Godkendelser og tilladelser

Etablering/ændring/udvidelse af dyrehold
Etablering, ændring eller udvidelse af et dyrehold kræver tilladelse/godkendelse fra kommunen. Hvordan der skal ansøges afhænger af dyreholdets størrelse.

Stalde og gødningsopbevaringsanlæg
Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Til skure, der ønskes placeret væk fra eksisterende bygninger, f.eks. i en græsningsfold, skal der desuden søges landzonetilladelse hos kommunen.

Ansøgning om byggetilladelse via byg og miljø(åbner i nyt vindue) 

Mindre dyrehold kræver ikke tilladelse fra kommunen
I landzoneområder, der ikke er lokalplanlagte med henblik på boliger eller blandet bolig og erhverv, kan man uden kommunens tilladelse have et dyrehold bestående af:
• 30 høns og
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger og
• 2 køer med kalve eller 4 stykker andet kvæg eller 4 heste med føl eller 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller 15 producerede slagtesvin eller 10 får med lam eller 10 geder med kid.

mindre dyrehold

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, kan man have et dyrehold bestående af:

• 30 høns og
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 
Det er ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål. Kommunen anbefaler, at der ikke holdes gæs, kalkuner, påfugle eller andet større fjerkræ i de nævnte områder.

Dyreholdet skal være indrettet, så det ikke giver anledning til forurening eller væsentlige gener for naboer. Hvis et dyrehold giver anledning til forurening eller væsentlige gener, kan kommunen stille krav om, at forureningen og/eller generne skal begrænses. Anden lovgivning med hensyn til dyrehold skal ligeledes være overholdt.

Hvis du er i tvivl om hvilke og hvor mange dyr, du må have på din ejendom, eller krav til indretning, kan du kontakte kommunen.

Lidt større dyrehold skal anmeldes til kommunen
I reglerne om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug er der nogle undtagelsesbestemmelser for visse mindre dyrehold på dybstrøelse. Ved etablering eller udvidelse af produktioner af de nævnte størrelser er det tilstrækkeligt at indsende en anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen til kommunen:

• 175 m2 produktionsareal (det staldareal dyrene går på, f.eks. en boks), hvis dyreholdet alene består af ammekøer, med opdræt, heste, geder eller får.
• 200 m2 produktionsareal, hvis dyreholdet alene består af heste
• 300 m2 produktionsareal, hvis dyreholdet alene består af ammekøer, med opdræt, heste, geder eller får, og dyrene kun er opstaldet i perioden fra den 1. oktober til den 15.maj (vinteropstaldning)

Flok med køer

Anmeldelse kan ske på skemaet via dette link(åbner i nyt vindue).

Dyrehold af denne størrelse er omfattet af husdyrbruglovens og husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om bl.a. afstand til skel, nabobeboelse, byzone og vandindvindingsanlæg. Dyreholdet er desuden omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Større dyrehold kræver tilladelse eller godkendelse fra kommunen
Når et dyrehold større end ovennævnte dyrehold ønskes etableret, ændret eller udvidet,
skal der søges om tilladelse eller godkendelse hos kommunen. For at få afklaret, om dit husdyrbrug skal have tilladelse eller godkendelse fra kommunen, kan du kontakte kommunens landbrugsmedarbejdere.

kostald

Ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug skal foretages på digitalt ansøgningsskema som findes på husdyrgodkendelse.dk(åbner i nyt vindue). (Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID).

Der kan stilles vilkår i miljøtilladelsen/-godkendelsen, som sikrer, at dyreholdet ikke er til skade for miljøet eller til gene for naboerne.
 
Hvis kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer, at der vil være væsentlige påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer og natur, skal kommunen i miljøtilladelsen eller miljøgodkendelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at forureningen begrænses. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen meddele afslag på det ansøgte.

Læs mere om miljøtilladelse/miljøgodkendelse af husdyrbrug på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link(åbner i nyt vindue)
Læs mere om offentlig høring via dette link.
Læs mere om sagsbehandlingstiderne via dette link.

Mindre ændringer kan anmeldelses til kommunen
Visse nærmere specificerede mindre ændringer/udvidelser af husdyrbrug kræver ikke miljøtilladelse/miljøgodkendelse. Ændringerne anmeldes til kommunen og behandles efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Anmeldelse skal foretages digitalt ansøgningsskema som findes på husdyrgodkendelse.dk(åbner i nyt vindue). (Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID).

Brugerbetaling
Kommunen opkræver brugerbetaling i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøtilladelser/miljøgodkendelser. Læs mere om brugerbetaling via dette link.

Love og bekendtgørelser
Husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ses på retsinformation.dk(åbner i nyt vindue).

 

 

 

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
13. februar 2019