Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Klimatilpasning i Middelfart Kommune

Strategi for klimatilpasning


Middelfart Byråd vedtog i maj 2013 en strategi for arbejdet med klimatilpasning.
Læs mere om strategien her.

Kommuneplantillæg


Byrådet vedtog i september 2014 kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025. Plantillægget omhandler
Middelfart Kommunes indsats indenfor klimatilpasning.
Læs kommuneplantillægget her.

Handleplanen

Kommuneplantillægget indeholder en handleplan der skitserer, hvilke indsatser  der igangsættes. Du kan læse mere om indsatserne på side 25 ved at klikke her.

Strategi for klimatilpasning

Klimatilpasning del 1

 

Vedkommer klimatilpasning mig?

Ekstreme vejrhændelser, som oversvømmelser i forbindelse med et skybruds- eller stormflodshændelse, kan få indflydelse på din hverdag.

 

foto 1 klimatilpasning

  • Hvis du skal bygge, har beliggenheden af din grund betydning for fremtidige oversvømmelser.
  • Ved skybrud og kraftig regn, kan der være risiko for forurenet badevand
  • Drikkevandsboringer kan oversvømmes, så drikkevandet evt. forurenes og skal koges i en periode pga. bakterier.
  • Vej- eller jernbanestrækninger kan undermineres, så der opstår forsinkelser, og beredskabet kan måske ikke komme frem.
  • Privates kældre kan stå under vand, så bygningsdele og personlige værdier ødelægges.
  • Elforsyningen kan påvirkes, så der ikke er strøm i private hjem, fødevarebutikken etc. 
  • Landbrugsarealer kan oversvømmes, så afgrøderne ødelægges.

 

Er din grund i risiko

 

Foto 2 klimatilpasning

 

Middelfart kommune har gennemført en risikokortlægning og udpeget 36 områder, der er i risiko for fremtidige oversvømmelser. Du kan få en indikation af, om din grund ligger i et område, hvor der er overvejende sandsynlighed for fremtidige oversvømmelser, ved at klikke her.  på venstre side af skærmen går du ind under Kommuneplan 2013-2021, nederst i det rullegardin, går du ind under klimatilpasning. Her kan du se om din grund ligger indenfor et prioriteret område og/eller indenfor planlinjen (læs om planlinjen her, side 17 i dokumentet). Påtænker man at bygge bag denne linje (mod havsiden), skal man redegøre for beskyttelse mod fremtidige havspejlsstigninger.

På kortet vil du også kunne klikke blue spot frem. Blue spot kan give en indikation af, hvor i landskabet vi vil finde vandet, ved en given afstrømning.

Signaturen BS, betyder Blue Spot.  BS 5-10 mm viser at der skal mellem 5 og 10 mm afstrømning af vand til for at fylde lavningen op. Blue spot kortlægningen viser, hvor store afstrømninger, der skal til for at fylde de pågældende Bluespot lavninger.
Blue spot er baseret på den hydrologisk tilrettede højdemodel (Du kan finde Kortforsyningen ved at klikke her ).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med kortlægningen, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning Anne Grethe Pedersen 8888 4827, anne.grethepedersen@middelfart.dk

Er ansvaret mit?

Borgere og virksomheder har ansvar for vand på egen grund, og kan og skal selv sikre egne værdier. For eksempel har du selv ansvaret for at etablere en højvandslukke på kloakledninger. Så der ikke kan strømme vand ind fra gulvafløb i kældre.

Foto 3 klimatilpasning

Du kan læse mere om, hvad du selv kan gøre for at imødekomme udfordringer med VAND, på klimatilpasning.dk

Ved særlige nedbørshændelser vil Middelfart Kommune iværksætte nødvendige foranstaltninger.

Beredskabets opgaver i forbindelse med oversvømmelser er primært fokuseret på redning af personer, dyr og følsomme samfundsmæssige værdier i nævnte rækkefølge. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
Da personredning ubetinget har første prioritet, vil egentlig sikring af ejendomme og indbo ske sent i et indsatsforløb. Beredskabet er ikke forpligtet til at sikre private ejendomme og indbo.

Middelfart Kommune tager i sin planlægning og projekter hensyn til, at der fremover kommer mere regn og flere stormflodshændelser.

 

Hvad hvis jeg skal bygge?

Hvis du skal bygge f.eks. tæt på vand (hav eller å) eller i en lavning, bør du forud for ansøgning om byggetilladelse kortlægge, om området er i risiko for fremtidige oversvømmelser, relateret til klimaændringerne.

Du er velkommen til at kontakte Middelfart Kommune, for en nærmere drøftelse omkring en sådan kortlægning
Kontaktinfo: teknik@middelfart.dk

Foto 4 klimatilpasning

Igangværende projekter

Nyttige links

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende klimatilpasning kan du kontakte:

Faglig leder: Anne Grethe Pedersen anne.grethepedersen@middelfart.dk tlf.: 8888 4827
Klimachef: Morten Westergaard morten.westergaard@middelfart.dk tlf.: 8888 4795
Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020