Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Jordvarmeanlæg

 

Læs mere om varmepumper her: : http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper

Etablering af jordvarmeanlæg
Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg skal kommunen give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (lovbek. nr. 879 af 26/06/2010), samt bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 1312 af 21/11/2013.

En tilladelse behøves dog ikke hvis anlægget opfylder kravene for anmelderegler i jordvarmebekendtgørelsens kap. 3. Der skal dog stadig indsendes et fyldestgørende anmeldelsesskema og hvis kommunen ikke gør indsigelse indenfor 4 uger fra modtagelsen så kan anlægget etableres.

Hvad skal kommunen vide?
Du skal indsende et ansøgningsskema/anmeldeskema sammen med en situationsplan, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget.

Vær opmærksom på, om der er en kollektiv varmeforsyning for det område du bor i. Din ejendom kan være pålagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, dvs. være forpligtet til at betale årlige faste afgifter til det kollektive varmeforsyningsselskab uanset om du vælger at etablere en anden opvarmningsform.

Ved behandling af ansøgningen/anmeldelsen vurderer kommunen bl.a. afstanden til brønde/boringer.  Der må ikke etableres jordvarme indenfor en radius af 50 meter (jordvarmeboringer 300 m) fra almene og ikke almene (private) vandindvindingsanlæg. Desuden vurderes om det ansøgte anlæg overholder de tekniske krav, der er beskrevet i bekendtgørelsen om jordvarme.

Opfylder anlægget kravene, meddeler kommunen en tilladelse med vilkår, der skal opfyldes ved etableringen af jordvarmeanlægget. For anlæg, der opfylder anmeldereglerne sendes der ikke en tilladelse, men en kvittering om, at anlægget kan etableres.

Når det tilladte jordvarmeanlæg er etableret skal du huske at indsende en færdigmelding af anlægget indeholdende dokumentation for at anlægget er tæthedsprøvet og fundet tæt samt en målsat plantegning over den faktiske placering af slangerne.

Du skal selv meddele dit elselskab, at du er overgået til jordvarme.

Eftersyn af jordvarmeanlæg efter 1. driftsår
Efter det første driftsår skal anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt mht. trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed mm.. Ejeren af anlægget skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du som ejer eller bruger af jordvarmeanlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal du straks kontakte Kommunen.

Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør. Eksempelvis ved tømning af anlægget.

Skemaer
Her henter du henholdsvis ansøgningsskema/anmeldeskema, færdigmeldingsskema og sløjfningsskema for jordvarmeanlæg.

Skema til ansøgning om jordvarme  
Skema til ansøgning om jordvarmeboring  
Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg  
Skema til årligt eftersyn af jordvarmeanlæg - jordslanger  
Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
13. februar 2019