Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Områdeklassificering

I mange byområder, typisk de ældre, er jorden lettere forurenet. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af diffus forurening. Diffus jordforurening er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder, f. eks bilers udstødning, brug af koks i private fyringsanlæg og industriens udledninger af røg og støv. På den baggrund er det ved lov besluttet, at alt byzonejord fra den 1. januar 2008 er klassificeret som lettere forurenet (kaldet områdeklassificering) og flytning af jord fra ejendomme i byzonen skal derfor anmeldes til kommunen. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke deponeres og genanvendes på uforurenede arealer.

En udløber af lovgivningen er endvidere at sikre en mere generel rådgivning af beboere som lever og opholder sig på lettere forurenet jord. Pjecen "En hverdag med jord i - byen", kan fortælle dig mere om, hvad det indebærer at bo på lettere forurenet jord, og hvilke forholdsregler, du bør tage.

Læs mere om:

 

BaggrundUndtagelse og eller inddragelse af områder fra områdeklassificeringen:

Da det ikke er givet, at al jord indenfor byzonen er lettere forurenet, kan kommunen undtage områder fra klassificeringen, hvis kommunen vurderer, at større, sammenhængende områder i byzonen ikke er lettere forurenede. Omvendt kan kommunen inddrage områder i klassificeringen, hvis kommunen vurderer, at større, sammenhængende områder udenfor byzonen er lettere forurenede.

Middelfart Kommune har ud fra lokalhistorisk kendskab til områderne samt retningslinjer fra Miljøstyrelsen valgt at foretage en vurdering af områder i kommunen.

Kommunen har ligeledes udarbejdet et jordstyringsregulativ, med dertil hørende kortmateriale, hvori det fremgår, hvilke områder der udtages eller inddrages i områdeklassificeringen, samt hvilke regler der er gældende ved flytning af jord i Middelfart Kommune. Regulativet har været i offentlig høring. Byrådet vedtog jordstyringsregulativet den 2. januar 2012.

Kortlægning af jordforureninger


Områdeklassificeringen vedrører ikke regionernes kortlægning af jordforureninger på vidensniveau 1 og 2 (V1- og V2-kortlægning), da en decideret kortlægning kun foretages af forureninger, der har en koncentration, der overstiger definitionen på lettere forurenet jord. Kortlagte arealer vil fortsat være kortlagte, også uden for områdeklassificeringen.

Når jeg skal flytte jord

Når det drejer sig om højst 1 m3 jord, kan jorden uden anmeldelse køres til kommunens genbrugsstationer. Oplysninger om adresser og åbningstider
Er der tale om større mængder jord over 1 m3, vil bortskaffelsen typisk ske via en vognmand. Større mængder jord skal forinden anmeldes til kommunen. Læs mere om håndtering af jord.

Undersøgelse af jord

I visse tilfælde skal jorden undersøges før bortskaffelse. Er der kendskab til jordforurening eller stammer jorden fra en kortlagt ejendom, skal kommunen kontaktes inden jorden flyttes.
Læs mere om krav til jordanalyser.

Henvendelse

Spørgsmål vedrørende bortskaffelse af overskudsjord, kan rettes til Jordgruppen.
Gitte S. Hertzum, Gitte.Hertzum@middelfart.dk  tlf. 88 88 49 22.
Irene Christens Irene.Christens@middelfart.dk  tlf. 88 88 48 32.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020