Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Jordforurening

Hvornår er jorden forurenet?

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse fastlagte grænser. Læs mere om grænseværdier på miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Hvis jorden er forurenet, skyldes det oftest de aktiviteter, der har været i området. Jorden kan således være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som f. eks. benzen og xylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening kan f.eks. findes i rabatten langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstateres det, at jord er forurenet med tjærestoffer. Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje hvor der er meget bilos og i områder hvor der sker opvarmning fra brændeovne og hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud. Sådanne byområder vil oftest være områdeklassificede.

Akutte jordforureninger

Hvis uheldet er ude, og du spilder store mængder eller olietanken springer læk og olien fosser ud så ring 112 og oplys følgende.

  • HVEM der ringer – opgiv navn og hvilket telefonnummer, der er ringet fra.
  • HVOR forureningen er sket - adressen hvor forureningen er sket oplyses.
  • HVAD der er sket – f.eks. udslip af olie til jorden og/eller nedløbsbrønde.
    Alarmcentralen sørger for at rekvirere Brandvæsen og Miljøvagt.

Alle øvrige jordforureninger


Konstateres der derimod en forurening på en ejendom under jordarbejde, ombygning eller lignende, eller har du mistanke om forurening, skal ejeren eller brugeren straks underrette Middelfart Kommunes Jordforureningsgruppe på 88 88 55 00 og alt bygge- og anlægsarbejde skal indstilles. Middelfart Kommune kontakter herefter Region Syddanmark, som efterfølgende tager stilling til om ejendommen skal kortlægges. Læs mere her på Regionens hjemmeside (åbner i nyt vindue).
Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020