Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Møder

Der afholdes møder i Grønt Råd minimum 2 gange årligt.

Møderne afvikles efter fast dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Opfølgning af punkter fra forrige møde
  3. Behandling af dagsordenspunkter
  4. Emner til senere møder
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

Teknik- og Miljøforvaltningen fungerer som sekretær for rådet og sørger for udsendelse af dagsordener og referater til medlemmerne. Dagsorden udsendes senest 2 uger før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden skal udsendes senest 3 uger før mødet.
 
Der udsendes referat fra mødet senest 2 uger efter mødets afholdelse. Skriftlige bemærkninger til referatet bør være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse.
 
Rådets møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i eller overvære møder.