Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Vandkvalitet og kontrol

Der holdes løbende øje med vandkvaliteten, således at borgerne er sikret rent drikkevand.

Almene vandværker

For de almene vandværker gælder, at drikkevand og råvand (direkte fra boringen) overvåges efter et kontrolprogram, der er fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen.

Se bekendtgørelsen via følgende link - drikkevandsbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue). 

Kontrolprogrammets sammensætning afhænger af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne og hvilke potentielle trusler der er i området.

Det enkelte vandværk har en aftale med et analyselaboratorium. Laboratoriet planlægger, hvornår analyserne skal tages, idet prøverne så vidt muligt skal fordeles jævnt over året.

Der undersøges for bakteriologiske organismer og kemiske stoffer, som kan opdeles i 3 grupper.

  • Bakteriologiske parametre: E. coli, coliforme bakterier og kimtal.
  • Stoffer der naturligt forekommer i vandet: Der findes en del stoffer, der er uønskede i vandet, som stammer fra undergrunden. Visse steder i Middelfart Kommune findes arsen i grundvandet.
  • Stoffer der er tilført vandet: Det kan være pesticidrester, olie- og tjæreprodukter, organiske klorforbindelser fra rensemidler og andre kemikalier, som er spildt eller hældt ud på jorden.
  • Desuden registreres lugt, smag, temperatur, farve, pH m.m.

Privat vandforsyning

Indvinder man drikkevand fra egen vandforsyning (brønd eller boring) - det vil sige indvinder man i gennemsnit mindre end 10 m3 vand pr. dag til husholdningsbrug til kun én enkelt husstand, medmindre vandet leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, er vandet ikke er underlagt obligatorisk kontrol.

Middelfart Kommune anbefaler dog, at der foretages en kontrol af vandet, samt at vandindvindingsanlægget løbende vedligeholdes, så risikoen for forurening af drikkevandet minimeres.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020