Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vandkvalitet og kontrol

Der holdes løbende øje med vandkvaliteten, således at borgerne er sikret rent drikkevand.

For de almene vandværker gælder, at drikkevand og råvand (direkte fra boringen) overvåges efter et kontrolprogram, der er fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen. Kontrolprogrammets sammensætning afhænger af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne og hvilke potentielle trusler der er i området.

Det enkelte vandværk har en aftale med et analyselaboratorium. Laboratoriet planlægger, hvornår analyserne skal tages, idet prøverne så vidt muligt skal fordeles jævnt over året.

Der undersøges for bakteriologiske organismer og kemiske stoffer, som kan opdeles i 3 grupper.

  • Bakteriologiske parametre: E. coli, coliforme bakterier og kimtal.
  • Stoffer der naturligt forekommer i vandet: Der findes en del stoffer, der er uønskede i vandet, som stammer fra undergrunden. Visse steder i Middelfart Kommune findes arsen i grundvandet.
  • Stoffer der er tilført vandet: Det kan være pesticidrester, olie- og tjæreprodukter, organiske klorforbindelser fra rensemidler og andre kemikalier, som er spildt eller hældt ud på jorden.
  • Desuden registreres lugt, smag, temperatur, farve, pH m.m.

For at sikre at også borgere med egen brønd/boring har drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, skal dette vand også regelmæssigt kontrolleres. Det betyder, at ejeren af en brønd/boring hvert 5. år skal få foretaget en forenklet kontrol af drikkevandet. Udtagning af prøven samt analyserne skal foretages af et analysefirma, der er godkendt (akkrediteret af DANAK). Kommunen sender anmodningsbrev ud, når der er gået 5 år siden seneste kontrol.

I forenklet kontrol indgår følgende parametre:

  • Vandets udseende, lugt, temperatur, ledningsevne og pH.
  • Indholdet af E. coli, coliforme bakterier og kimtal ved 22 °C
  • Indholdet af nitrat og fosfor

Vandet skal opfylde de kvalitetskrav, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Hvis der er overskridelser af grænseværdierne, vil kommunen give påbud om, at vandkvaliteten skal forbedres inden for et halvt år. Det foreslås altid, at der foretages en udbedring af brønden/boringen, inden en fornyet kontrol foretages. Kommunen kan desuden anbefale, at vandet koges, hvis det er sundhedsfarligt.

 

Sidst opdateret af Webmaster
02. november 2017