Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Takster

Taksterne fastsættes ud fra vandværkets forventede udgifter og planer om udvidelse og forbedringer. Middelfart Kommune godkender taksterne for vandværkerne én gang årligt med virkning fra 1. januar.

Kommunen skal påse lovligheden i opkrævning og anvendelse af midlerne. Derudover skal kommunen påse, at ligheds-princippet overholdes, således at der f.eks. ikke sker forskelsbehandling af forbrugerne,
at sagligheds-princippet overholdes, således at der tages udgangspunkt i de faktiske udgifter og finanscieringsbehov mv., og at hvile-i-sig-selv princippet overholdes, således at der på kort og langsigt ikke medfører over- eller underdækning.

Der er forskel på hvad det koster at producere vand på de enkelte vandværker. Det kan skyldes forskelle i forsyningsområdets struktur som by og land. Forskel i vandkvalitet, som medfører forskellig vandbehandling. Forskel i antal af analyser afhængig af problemer med vandkvaliteten. Forskel i hvordan man tidligere har planlagt og vedligeholdt værket m.m.

Taksten er sammensat af en fast årlig takst og en takst pr. kubikmeter vand, man modtager. Ved tilslutning til vandværk skal man betale et tilslutningsbidrag, som er sammensat af et hovedanlægsbidrag, et hovedledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Du kan finde de enkelte vandværkers takster på deres hjemmeside eller ved at kontakte vandværket.

 

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
19. juni 2019