Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Privat vandforsyninger

Der er ca. 140 ejendomme i kommunen med egen brønd eller boring. De forsyner som regel kun en husstand og i enkelte tilfælde to husstande.

Tilslutning til almen vandforsyning: Har man rigeligt vand og vand af en god kvalitet, så er der jo ikke nødvendigvis nogen grund til at blive tilsluttet et vandværk. Er det ikke tilfældet, eller er hydroforen eller pumpen ved at være udtjent, kunne det være at det var værd at overveje.

Det er ikke alle i kommunen, som har en vandværksledning i vejen lige udenfor huset, men der arbejdes på at udvide det eksisterende ledningsnet, så alle kan blive forsynet med vand fra et vandværk. På Kort-info kan du se, hvilket vandværk din ejendom hører under. Herefter kan du på listen over vandværkerne finde frem til, hvem du skal kontakte samt se takster mm.

Sløjfning af boringer og brønde: Når ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk er den gamle brønd/boring ikke længere nødvendig og skal sløjfes. Det er vigtigt at sløjfe overflødige brønde og boringer, da de ellers giver direkte adgang til grundvandet og udgør således en risiko mod forurening.

Sløjfningen skal udføres af en sagkyndig person med et såkaldt A-bevis. Der er en liste over firmaer med A-bevis på GEUS hjemmeside.

Sløjfningen skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, den finder sted, ved udfyldelse af en sløjfningsanmeldelse.

Ulovlig sløjfning: Indtil januar 2006 var det tilladt selv at sløjfe en brønd. Der er desværre i mange tilfælde sket det, at de gamle brønde er fyldt op med affald; i værste fald forurenende affald. Du bør derfor kontakte kommunen, hvis du har mistanke til at din brønd er fyldt op med affald m.m.

Bibeholdelse af privat vandforsyning til erhvervsformål: Som udgangspunkt skal en boring/brønd sløjfes, når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning. Det er dog muligt at søge om tilladelse til fortsat indvinding til erhvervsmæssige formål. Dette gøres ved at indsende ansøgningsskema.

Det vil derefter blive vurderet, om der kan gives tilladelse til at bibeholde brønden/boringen. Det er et krav, at boringen benyttes til erhvervsformål med SE/CVR nr. (f.eks. vanding på gartneri eller erhvervsmæssig husdyrhold). I vurderingen indgår endvidere om anlægget ligger i indvindingsopland eller 300 m zone omkring almene vandforsyningsboringer, om det ligger indenfor å- og søbeskyttelseslinjer, om afstandskrav til nedsivningsanlæg og andre forureningskilder overholdes, samt om brøndens/boringens fysiske tilstand opfylder eller kan komme til at opfylde de krav, der er til indretning.

Sidst opdateret af Webmaster
10. november 2017