Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Byrådet har 9. april 2018 endelig vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Middelfart Kommune.
Planen kan ses her (digital plan), i pdf–version og bilag til indsatsplan (pdf).

Hvad er en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse?

En indsatsplan beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, som vi bruger til drikkevand. Planen giver også en oversigt over hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen og en tidsplan for, hvornår beskyttelsen skal gennemføres.

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der altid kan indvindes rigeligt og godt vand til drikkevand i Middelfart Kommune. For at sikre det, er det nødvendigt at beskytte det mod forurening med nitrat, sprøjtemidler og andre forurenende stoffer. Det gælder særligt i områder, som er følsomme over for den slags stoffer. Det kan være områder, hvor den geologiske beskyttelse

Visse steder er ikke nødvendigt at gøre noget nu - men koncentrationen af bestemte stoffer i grundvandet følges for at overvåge, at vi ikke på længere sigt forurener drikkevandsforsyningen. Det gør vandværkerne ved at analysere vandprøver, som bliver taget i indvindingsboringerne. Det samme gør Staten i en række overvågningsboringer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart.

Hvem vedrører indsatsplanen?

Indsatsplanens målgrupper er vandværker i Middelfart Kommune, landboforeninger og andre interesseorganisationer, lodsejere inden for de arealer, som indsatsplanen omfatter, samt Middelfart Kommunes politikere og sagsbehandlere.

Miljøvurdering

Middelfart Kommune har foretaget en miljøvurdering af, om planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Find miljøvurderingen her.

Det er kommunens vurdering, at planforslaget har en neutral eller positiv indvirkning på de vurderede miljøparametre, da planen har fokus på at beskytte grundvandet. Middelfart Kommune konkluderer derfor jf. lovens § 10, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune".

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!

Rikke Clausen, tlf. 8888 4836, mail: rikke.clausen@middelfart.dk
Rikke Kirk Andersen tlf. 8888 4924, mail: rikke.kirkandersen@middelfart.dk

Tidligere planer

Middelfart-området
Indsatsplan for grundvand – Middelfart 2006 (pdf)
Indsatsplan til beskyttelse af grundvandet – Middelfart 2010 (revideret) (pdf)


Sidst opdateret af Gitte Hertzum
24. september 2020