Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Grundvand

I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening frem for at rense det. Det gør vi, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand, og vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra renest muligt grundvand.

Vi beskytter også grundvandet, fordi det leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker, skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter.

Naturstyrelsen har ansvar for at overvåge kvaliteten og mængden af det danske drikkevand, samt udpegning af Område med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD), Følsomme Indvindingsoplande (FI), Indsatsområder (IO) og indvindingsoplande udenfor OSD. Dette sker på baggrund udført hydrogeologisk og geokemiske kortlægninger.

Middelfart Kommune har ansvar for at give indvindingstilladelser af grundvand og overfladevand til vandforsyningsformål og udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på baggrund af Naturstyrelsens kortlægninger.

 

Sidst opdateret af Webmaster
08. oktober 2015