Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Vandløb

Vandløbsafgørelser:

Tilladelse til medbenyttelse af Egelundbækken til dræning af arealer omkring vejdæmning, der skal erstatte vejbro (Fruerhøjvej) over den nedlagte jernbane

Tilladelse til medbenyttelse af Lybækafløbet og Vejrup Mose til en midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med prøveboring / Bilag - ansøgning

Regulering af vandløbet Afløb fra Svenstrup st. 760 til 600

Regulering af rørlagt vandløb på matr.nr 9f og 9m Ejby By, Ejby

Regulering af privat vandløb på matr. nr. 8a Kindstrup by Gelsted

Tilladelse til regulering af 50 meter af Russel Bæk ved Middelfart Marina

Dispensation fra regulativ til Tårup-Hønnerup Bæk for arbejdsbæltet mellem bygning og vandløb på matr.nr. 19 Hønnerup By, Gelsted

Tilladelse til etablering af rørbro over Ørslevrenden mellem matr.nr. 4a Ellesø By, Ørslev og matr.nr. 13c Ørslev By, Ørslev

Tilladelse til regulering af Balslev Nederbyløbene (Tilløb fra syd) fra st. 670 meter til st. 920 meter 

Tilladelse til etablering af minivådområde ved Jernbanevej, Ejby

Tilladelse til regulering af Egelundbækken

Tilladelse til regulering af to vandløb på matr.nr. 14k Vejlby By, Vejlby

Tilladelse til udskiftning af rørlagt vandløb på matr.nr. 3h Byllerup By, Nr. Aaby

Tilladelse til vandløbsrestaurering af Harndrup Skovs mellemste vandløb

Tilladelse til udledning af tagvand fra Kystvejen 8f, 5466 Asperup, til privat rørlagt vandløb og videre til Båring Vig

Tilladelse til etablering af træbro over Røjle Mose Hovedløb mellem matr.nr. 1axa Strib Færgegård, Strib-Røjleskov og matr.nr. 21c, 75 Røjle By, Strib-Røjleskov

Dispensation fra regulativet for Stor Å til afstandskrav mellem vandløb og regnvandsbassin samt terrænregulering  på matr.nr. 7000d Kærsgård Hgd., Brenderup.

Tilladelse til regulering af vandløb i Staurby Skov

Tilladelse til regulering af Afløb fra Svenstrup

Tilladelse til Havørred Fyn vandløbsrestaurering i Viby Å

Tilladelse til etablering af to rørbroer over vandløb i Søndermarken, Nørre Aaby

Tilladelse til etablering af sandfang i Hygind Bæk

Afgørelse: Afslag til regulering af privat vandløb i skel mellem matr. nr. 3a og 10d Kustrup By, Vejlby

Projekt: Tilladelse til vandløbsregistrering i Harndrup Fjellerup Å ved Harndrup

Projekt: Tilladelse til rørlægning af vandløbsstrækning i Strib / VVM- screeningsskema

Godkendelse af fiske- og faunapassage i Harndrup-Fjellerup Å ved Harndrup Mølle

Tilladelse til etablering af bro over Viby Å

 

Afgørelser fra før 2017

Tilladelse til etablering af bro over Pave Bæk efter vandløbslovens § 47

Retlig lovliggørelse af vadested i privat vandløb i Staurby Skov

Tilladelse til medbenyttelse af privat rørlagt vandløb på matr.nr. 67, 47f, 47m og 47n Røjle By, Strib-Røjleskov

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Laven Bæk opstrøms Assensvej

Tilladelse til Havørred Fyn vandløbsprojekt i Afløb ved Føns/Laven Bæk

Tilladelse til etablering af to broer over afløb fra Svenstrup efter vandløbslovens § 47

Tilladelse til krydsning af Stor Å st. 3163 meter med fiberkabel mellem matr.nr. 6h bro By, Brenderup og matr.nr. 7a Å Højrup By, Brenderup.

Tilladelse til krydsning med fiberkabel af Hygind Bæk st. 534 m mellem matr.nr. 1a og 1c Minedal Hgd., Tanderup

Kabelprojekt Jylland – Fyn Tilladelse til krydsning af vandløb med kabler efter vandløbslovens § 47

Tilladelse til etablering af bro over kommunevandløbet Pave Bæk i st. 4.495 m

Godkendelse af fiske- og faunapassage i Storå ved Fyllested Mølle

Tilladelse til etablering af bro i forbindelse med cykelsti med Harndrup-Fjellerup Å

Tilladelse til etablering af bro i forbindelse med cykelsti over Stor Å

Lovliggørelse af rørbro over kommunevandløbet Ejby Rende st. 12-15 meter

Tilladelse til etablering af bro over kommunevandløbet Moserenden i Sjoen st. 1934-1937 m

Faunapassage i Storå ved Fyllested Mølle

Udledningstilladelse Vejrupvej 23

Tilladelse til regulering af Tokkemade ved Assensvej

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
08. maj 2019