Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tilladelser meddelt i 2019

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Egelundbækken fra nyt boligområde ved Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Fyllestedvej 36, 5464 Brenderup, til Stor Å via dræn, skovgrøfter og Holse-Fyllested Skelrende

Tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand fra nyt boligområde i Nørre Aaby og afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggegrube til Lillebælt ved Havnegade 79, 5500 Middelfart

Tilladelse til udledning af saltholdigt filterskyllevand fra Fænø Gods Vandværk til Fænø Sund

Tilladelse til udledning af vejvand fra motorvejsstrækning Gribsvad - Nørre Aaby, st. 182.300 - 195.200

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane ved Nørre Aaby Idrætsklub og udledning af drænvand til Grangårdsrenden

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring til Emtekær-Tanderup Vandværk

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring ved Brenderup (boring nr. 3)

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ny tilbygning og nyt befæstet areal på Industrivej 9, 5580 Nr. Åby til privat rende/rørlagt vandløb og Viby Å

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring ved Brenderup