Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tilladelser meddelt i 2017

Ændring af vilkår i udledningstilladelsen for Nørre Aaby Renseanlæg

Tilladelse til nedsivning og udledning af regnvand fra Bykvarteret - KlimaByen Middelfart

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin ved Kirkebyvænget til Ejby Moser

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin ved Ejbyvej til Ejby Moser

Udledningstilladelse til regnvand fra Havnegade, 5500 Middelfart

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin Assensvej Syd til Afløb fra Svenstrup

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og tilslutning af drænvand fra kunstgræsbanen til Middelfart Spildevands regnvandssystem samt afgørelse om, at etablering af kunstgræsbanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Udledningstilladelse og tilladelse til flytning af overløbsbygværk, Havnegade, 5500 Middelfart

Tilladelse til nedsivning og tilslutning af regnvand, Falstersvej, privat udstykning

Midlertidig udledningstilladelse til overløb fra boligområdet Stiklingen til Tokkemade vandløbet.

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og afledning af drænvand fra kunstgræsbane i Baaring-Asperup