Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Spildevand

Tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand fra nyt boligområde i Nørre Aaby og afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggegrube til Lillebælt ved Havnegade 79, 5500 Middelfart

Tilladelse til udledning af saltholdigt filterskyllevand fra Fænø Gods Vandværk til Fænø Sund

Tilladelse til udledning af vejvand fra motorvejsstrækning Gribsvad - Nørre Aaby, st. 182.300 - 195.200

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane ved Nørre Aaby Idrætsklub og udledning af drænvand til Grangårdsrenden

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring til Emtekær-Tanderup Vandværk

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring ved Brenderup (boring nr. 3)

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ny tilbygning og nyt befæstet areal på Industrivej 9, 5580 Nr. Åby til privat rende/rørlagt vandløb og Viby Å

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning fra ny boring ved Brenderup

Udledningstilladelse til regnvand fra Middelfart Gymnasium, p-plads til Russelbæk

Middelfart Kommune har givet Ejby Vandværk tilladelse til, i medfør af til Vandforsyningsloven, Lov om VVM og Miljøbeskyttelsesloven 

  • etablering af boring på matrikel 6a, Mosegård By, Balslev (Mosegårdvej 17, 5592 Ejby) og udledning af grundvand fra prøve- og renpumpning til Tvingsmosen

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning af ny boring 

Middelfart Kommune har givet Vejlby Fed Vandværk tilladelse til, i medfør af til Vandforsyningsloven, Lov om VVM og Miljøbeskyttelsesloven

  • etablering af boring på matrikel 11a Staurby By, Vejlby (Strib Landevej 117, 5500 Middelfart) og udledning af grundvand fra prøve- og renpumpning til Tilløb til Vejlby

Tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning af ny boring 

Revideret tilladelse til nedsivning og tilslutning af regnvand, Falstersvej, kommunal udstykning

Ændring af vilkår i udledningstilladelsen for Nørre Aaby Renseanlæg

Tilladelse til nedsivning og udledning af regnvand fra Bykvarteret - KlimaByen Middelfart

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin ved Kirkebyvænget til Ejby Moser

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin ved Ejbyvej til Ejby Moser

Udledningstilladelse til regnvand fra Havnegade, 5500 Middelfart

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin Assensvej Syd til Afløb fra Svenstrup

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og tilslutning af drænvand fra kunstgræsbanen til Middelfart Spildevands regnvandssystem samt afgørelse om, at etablering af kunstgræsbanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Udledningstilladelse og tilladelse til flytning af overløbsbygværk, Havnegade, 5500 Middelfart

Tilladelse til nedsivning og tilslutning af regnvand, Falstersvej, privat udstykning

Midlertidig udledningstilladelse til overløb fra boligområdet Stiklingen til Tokkemade vandløbet.

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og afledning af drænvand fra kunstgræsbane i Baaring-Asperup

Tilladelse til nedsivning og udledning af regnvand fra Allekvarteret i KlimaByen Middelfart

Tilladelse til nedsivning af regnvand langs Karensvej og Julievej i KlimaByen Middelfart

Tilladelse til nedsivning af regnvand langs Skovbrynet og Adlerhusvej i KlimaByen Middelfart

Tilladelse til nedsivning af regnvand på Ældrecenter Skovgade

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra tørholdelse af udgravningen til Middelfart Bycenter Vest til Lillebælt

Tilladelse til udledning af vejvand fra Tårup Udlod til mose, beliggende syd for Tårup Udlod 46, 5591 Gelsted

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Lillebælt via nyt regnvandsudløb RM1135300

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra tørholdelse af udgravning til Midddelfart Bycenter