Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kørsel til læge og speciallæge

lægekørsel nyt billede

Er du på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik til læge, kan du blive visiteret til befordring med taxa.

Hvem kan få befordring?

Pensionister/førtidspensionister kan få befordring til læge når udgiften overstiger 42 kr.

Der er følgende betingelser for at få befordring til læge:

  • Du modtager social pension
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1
  • Du har ikke mulighed for at anvende offentlig transport/telekørsel eller egen bil/lånebil/cykel/el-scooter el.lign.
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse/behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge. Ordningen gælder dermed ikke kørsel til f.eks. fysioterapeut, tandlæge eller anden behandling 

Sådan søger du befordring til læge

Du kan digitalt ansøge om befordring  til læge. Har du en fuldmagt, kan du på vegne af andre også ansøge om befordring.

Har du ikke mulighed for at ansøge digitalt, kan du printe et ansøgningsskema her:

Ved ansøgning vurderer Kørselskontoret, om de helbredsmæssige forhold berettiger til kørsel med taxa. Du modtager herefter skriftligt en bevilling eller afslag.

Hvis du er i tvivl om hvordan du ansøger eller har spørgsmål, kan du henvende dig telefonisk til kørselskontoret på tlf. 88 88 51 01

Befordringsgodtgørelse ved behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge

Du kan i visse tilfælde få befordringsgodtgørelse, når du kører til og fra undersøgelse og behandling hos din alment praktiserende læge eller speciallæge.

Betingelser for at få befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge

Du kan have ret til at få befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis du passer ind i en af beskrivelserne nedenfor:

  • Du modtager pension efter de sociale pensionslove og er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge. Ved kørsel til speciallæge, dækkes kun udgiften for kørsel til den nærmeste speciallæge.
  • Afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km., og du er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge. Ved kørsel til speciallæge, dækkes kun udgiften for kørsel til den nærmeste speciallæge.

Befordringsgodtgørelsen beregnes ud fra det efter forholdene billigste befordringsmiddel og ydes kun, når udgiften for pensionister overstiger 42 kr. i alt tur/retur og for ikke-pensionister 100 kr. i alt tur/retur.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse ved at indsende et ansøgningsskema samt dokumentation fra lægen på, at du har haft en konsultation. Dette kan du sende til adressen Kørselskontoret, Nytorv 9, 5500 Middelfart, eller på e-mail transport@middelfart.dk

Ansøgningsskema (PDF til print)  

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
18. september 2020