Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kørsel til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Kørselsordning

Hvem kan få bevilget kørsel?

Borgere, der har fået bevilget beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud af kommunen og har behov for befordring med taxa.

For at blive optaget i ordningen skal borgeren være:

  • Fysisk eller psykisk handicappet
  • Ude af stand til at sørge for egen befordring med enten cykel, bus, bil eller lignende befordringsmiddel

Middelfart Kommune vurderer borgerens behov for befordring til aktivitetsstedet ud fra personens udviklingspotentiale. De vil bl.a. afdække borgerens mulighed for at blive selvbefordrende med det samme eller igennem et længere forløb.

Befordringsmuligheder

I Middelfart Kommune er der følgende muligheder for befordring:
  • kørselsgodtgørelse (dækning af udgifter til kørsel i egen bil)
  • helt eller delvist tilskud til bybuskort
  • taxakørsel (enten den ene eller begge veje)

Der gives kun befordring på hverdage og på strækningen mellem aktivitetscentret og borgerens hjem (dér, hvor personen har folkeregisteradresse). Dvs. der bevilges ikke kørsel til og fra fritidsaktiviteter, fysioterapi eller lignende.

Kørsel i forbindelse med lønnet beskæftigelse

Hvis der udføres lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder borgeren  selv udgiften til den daglige befordring til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden.
Nødvendige befordringsudgifter (den billigste mulighed) derudover afholdes af kommunen.

I forbindelse med befordring til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 afholder kommunen udgiften til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

 

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
18. september 2020

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 88 88 51 01

transport@middelfart.dk