Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Den første dag du er ledig, skal du henvende dig til Job- og Vækstcenter Middelfart, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Du kan først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp fra den dag du melder dig ledig.

Er det første gang du vil søge om uddannelses- eller kontanthjælp:

 • Skal du som det første henvende dig personligt i Job- og Vækstcentret Middelfart
 • Du får en samtale om dine job- eller uddannelsesmuligheder indenfor 7 dage
 • Du vil få behandlet din ansøgning om ydelse samme dag eller umiddelbart derefter.

Er du ledig og medlem af en A-kasse, men uden ret til dagpenge, skal du også henvende dig til Job- og Vækstcenter Middelfart på den første ledighedsdag.

For at være berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp skal du opfylde følgende betingelser:

 • Dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Ændringerne kan fx være arbejdsløshed, sygdom, barsel, separation eller skilsmisse
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.
 • Hvis din ægtefælle har indtægt, som kan forsørge jer, har du ikke ret til uddannelses- eller kontanthjælp, idet ægtefæller over 25 år, har gensidig forsørgelsespligt.
 • Hvis du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov, kan du ikke få hjælp. Formue kan fx være indestående i banken, friværdi i ejerbolig, aktier, obligationer eller bil.

Når du er fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne om kontanthjælp. Hvis du er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vil du også være omfattet af reglerne om kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du være omfattet af reglerne om uddannelseshjælp.

Kriterier for ansøgning om uddannelses- eller kontanthjælp
Det er en forudsætning for at søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp, at man melder sig ledig i Job- og Vækstcenter Middelfart. Du vil dernæst i Job- og Vækstcentret blive introduceret til at indgive din ansøgning digitalt her: Søg uddannelseshjælp/kontanthjælp Når Middelfart Kommune har modtaget din ansøgning, med alt nødvendigt dokumentation, vil din ansøgning blive behandlet senest inden for 2 hverdage, og du vil derefter få besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp.

Da uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Administrations- og Ydelsesafdelingen i særlige tilfælde udbetale engangshjælp, hvis du den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud.

Engangshjælp er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Administrations- og Ydelsesafdelingen vurderer, om du har behov for engangshjælp, og i så fald hvor mange penge det drejer sig om.

Da vi ikke har mulighed for at udbetale uddannelses-eller kontanthjælp i kontanter, vil din ydelse derfor blive udbetalt via din nem konto.

 

Stå til rådighed på arbejdsmarkedet
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv uddannelses- eller jobsøgende, med mindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende.

 

Indtægter der fratrækkes i hjælpen
Hvis du eller din ægtefælle har indtægter, samtidig med at du/I får økonomisk hjælp, trækkes indtægten fra i hjælpen. Du har derfor pligt til at informere Administrations- og Ydelsesafdelingen om de eventuelle indtægter, som du og din ægtefælle har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger.
Indtægter kan fx være:

 • Løn
 • Feriegodtgørelse
 • Dagpenge

Alle indtægter, både egne eller eventuelt ægtefælles, trækkes som udgangspunkt fra i hjælpen, og beregningen tager udgangspunkt i udbetalingstidspunktet, og ikke tidspunktet for optjeningen. Hvis du starter i arbejde eller uddannelse og overgår til udbetaling af løn eller SU, vil du ikke være berettiget til den optjente hjælp.

Hvis indtægten i en måned er større end det, som du og din ægtefælle er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten der overstiger hjælpen, trækkes desuden fra i den efterfølgende måned.

Der betales skat og ATP af hjælpen:
Du betaler skat af din uddannelses- eller kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra i hjælpen.

 

Formue
Formue i form af pensionsopsparinger ser vi bort fra de første 6 måneder, du modtager uddannelses- eller kontanthjælp. Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat kan få hjælp. Hvis du har en opsparing og er i tvivl om, hvorvidt det påvirker din ydelse, så spørg os på Administrations- og Ydelsesafdelingen.

 
Hvis din situation ændrer sig, imens du modtager en ydelse
Når du modtager uddannelses- eller kontanthjælp, er det vigtigt du fortæller os om alle ændringer som kan have indflydelse på hjælpen. Det kan fx være:

 • Arv
 • Lønindkomst
 • Ægteskab (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt)
 • Starter uddannelse
 • Skrifter adresse
 • Modtager gevinster
 • Penge tilbage i skat eller
 • Modtager feriepenge

Hvis du får job
Når du får et job, skal du give Job- og Vækstcentret besked, så din hjælp kan blive stoppet. I det øjeblik, du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.

 

Hvis du starter uddannelse
Når du starter uddannelse vil din uddannelseshjælp ophøre med sidste udbetaling måneden før, du starter uddannelse. Starter du fx uddannelse den 1. august, vil du få udbetalt din uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den 30. juni.  Uddannelses- eller kontanthjælpen som du får udbetalt den 30. juni skal dække forsørgelse i juli måned. Herefter vil din forsørgelse være dækket af SU, som er forudbetalt.

Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du starter uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra jobcentret, kan vi en periode på op til 2 måneder udbetale uddannelses- eller kontanthjælp til dig. Den uddannelses- eller kontanthjælp vi udbetaler til dig i den periode, skal du tilbagebetale, når du modtager din SU, hvis SU’en dækker samme periode. Dette forudsætter dog, at du har modtaget uddannelseshjælp forinden uddannelsespålægge,  eller hvis du er forsørger med hjemmeboende børn.

Hvis din SU er forsinket, og du derfor ønsker at ansøge om uddannelse- eller kontanthjælp, kan du søge om dette her: Søg Uddannelseshjælp/kontanthjælp

Særlig støtte til høje boligudgifter

Særlig støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligsikring, som du søger ved Udbetaling Danmark. Din boligsikring indgår i beregningen ved særlig støtte, og hvis du endnu ikke har søgt boligsikring, så laver Administrations- og Ydelsesafdelingen et foreløbigt skøn over, hvor meget du vil være berettiget til i boligsikring. Beregningen forudsætter dog, at vi har en kopi af lejekontrakten. Det skønsmæssige beløb indsættes i beregningen, indtil Ydelseskontoret har den endelige beregning som du modtager fra Udbetaling Danmark. Du har selv pligt til at oplyse Administrations- og Ydelsesafdelingen om det endelige beløb.

 

Skal hjælpen betales tilbage

Administrations- og Ydelsesafdelingen samkører hver uge oplysninger fra E-indkomstregistret med kommunens udbetalingssystem. Det gør vi for at kontrollere om betingelserne for at udbetale hjælp er opfyldt, og for at kontrollere om der er sket en fejl eller misbrug i forbindelse med udbetalingen af hjælpen. Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/formue, vil det medføre at du skal betale hele eller en del af den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre at vi anmelder forholdet til politiet.

Administrations- og Ydelsesafdelingen kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har modtaget, hvis du fx:

 • Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere periode
 • Ikke har oplyst Administrations- og Ydelsesafdelingen om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp)
 • Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen.

Klage
Du kan klage over kommunens afgørelser til Ankestyrelsen.
Klagen skal sendes til kommunen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Når kommunen har modtaget klagen genvurderes afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, skal kommunen videresende klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger.


Digital post

Hvis du tilmelder dig http://www.borger.dk, kan du fremover modtage alt post fra Middelfart Kommune i din elektroniske postkasse.

Du kan læse mere på Middelfart Kommunes hjemmeside ved at bruge dette link til Digital Post. Du er også velkommen til at kontakte kommunen eller Jobcentret ved eventuelle spørgsmål.

Læs også på Finanstilsynets hjemmesiden 'Råd til penge': Økonomi på dagpenge og kontanthjælp (åbner nyt vindue)

 

Sidst opdateret af Webmaster
11. februar 2019

Pensionsopsparinger

Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.

Formue

Formue kan fx være penge i banken, aktier, obligationer og andre værdipapir, friværdi i bolig samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form for opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.