Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Guldregnen

Guldregnen
Teglgårdsparken 55
5500 Middefart
Tlf.nr. 88 32 41 41
Hjemmeside:
www.botilbud-guldregnen.dk
E-mail: guldregnen@middelfart.dk

Brugergruppe
Guldregnen er et botilbud til sindslidende, der har brug for et tilbud med døgndækning.

Fysiske rammer
Guldregnen er et botilbud til personer, der har en sindslidelse og som har brug for et tilbud med døgndækning.
På Guldregnen er der 30 lejligheder og 2 nathoteller som er fordelt på 3 længer.
Beboerne på Guldregnen har mulighed for et aktivt og udviklende liv med maksimal indflydelse på egen situation.
Alle beboere har sin egen 2 værelses lejlighed med eget toilet og bad.
Der ydes omsorg, støtte og vejledning tilpasset den enkelte beboers behov, ønsker og muligheder.
På Guldregnen tilbydes mange aktiviteter, både hvad angår dagligdag, fritid og arbejde.
Der er blandt andet mulighed for motion, deltagelse i havearbejde og hjælpe med madlavning med videre.
Guldregnen har en dejlig beliggenhed, tæt på skov og strand.
Guldregnen ligger kun 10 minutters gang fra banegården, rutebilstationen og 1 km fra Middelfart centrum.
Der kører busser fra banegården til Guldregnen.
I Middelfart findes både indkøbsmuligheder, museum samt kulturøen med både biograf og bibliotek.
Guldregnen, som er beliggende i Teglgårdsparken, er nybygget i efteråret 2010 og fremstår i nye flotte rammer.    
Vi benytter os meget af nærmiljøet, derfor foregår mange aktiviteter uden for huset for de beboere der ønsker det.

Personale
På guldregnen er ansat 38 medarbejdere.

Arbejdsområde:
Jeg støttende / jeg styrkende sygepleje.
Kognitive behandlingsformer.
Kontaktperson (relationsarbejde).
Miljøterapi.
Objektrelationsteori.
Sanseintegration/sansestimulering.

Værdigrundlag og målsætninger.
Vi mener, at det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv og skal leve et værdigt og socialt liv. Der gives mulighed for et aktivt og udviklende hverdagsliv med maksimal indflydelse for den enkelte på egen situation. Vi støtter og guider beboeren i at tage beslutninger.
Vi mener, at fortrolighed og tæt relation til en eller to kontaktpersoner er en afgørende forudsætning for at fremme denne udvikling. Vi mener, at det har stor betydning at kende nærmiljøet, hvorfor en del af de daglige aktiviteter også foregår uden for Guldregnen.
Vi mener, at det fysiske miljø og synsindtrykket har betydning for menneskets velbefindende, såsom valg af møblering, farver og udsmykning. Vi tror på, at det er vigtigt at have fælles oplevelser og fællesskab med andre for derigennem at styrke det sociale
samvær.

Guldregnens Kerneværdier:
Dialog. Hos os er dialogen et grundlæggende arbejdsredskab. Ved dialog forstår vi en lyttende, åben og anerkendende samtale mellem to ligeværdige parter, der har lige meget ret til at blive hørt og set. Vi lægger vægt på trygheds- og tillidsskabende relationer,
der stimulerer den enkeltes mulighed for udvikling. Vi kommunikerer direkte, personligt og respektfuldt.
Respekt: Hos os betyder respekt, at vi har tillid til hinandens handlinger og motiver. Vi betragter hinanden som unikke mennesker, hvis bidrag til fællesskabet er af værdi. I samværet møder vi hinanden med interesse, loyalitet og positive forventninger. Forskellighed
er en styrke.
Kvalitet: Hos os betyder kvalitet, at vi arbejder målrettet og procesorienteret. Dokumentation  samt faglig og personlig refleksion danner grundlag for det professionelle arbejde.
Alle beboerrelaterede opgaver sigter på medinddragelse af beboere og gennemføres så den enkeltes selvstændighed styrkes.
Udvikling: En væsentlig motivation for alle mennesker er at opleve udvikling. Med udgangspunkt i vores forskellige personlige og faglige kompetencer skaber vi et trygt og dynamisk udviklingsmiljø. Hos os betyder udvikling, at vi sætter fokus på visioner, håb
og drømme og er opsøgende i forhold til at udvikle disse. Udvikling sker på baggrund af evaluering og målsætning.

Hverdagen og traditioner
Kognitive behandlingsformer: Via bl.a. psykoedukation, socialfærdighedstræning tages der udgangspunkt i den enkelte brugers evne til at bearbejde indtryk, tænke og analysere, og udfra denne baggrund kunne afdække hensigtsmæssige handlemuligheder.
Sanseintegration/sansestimulering: Via beskrivelse af beboerens personlige ressourcer og belastninger tages der udgangspunkt i beboerens evne til at opfatte, forstå og omsætte sanseindtryk.
Objektrelationsteori: Via den teoretiske baggrund reflekterer personalet over beboernes adfærd.
Jeg støttende/jeg styrkende sygepleje: Med udgangspunkt i beboerens adl-færdigheder og sociale kompetencer arbejder beboer og personale for at beboeren kan opnå en større forståelse for dette og en mere nuanceret egen-opfattelse.
Miljøterapi: At der på møder værdi- og holdningsafklares. Kontaktpersonordningen indebærer, at hver bruger har en medarbejder som kontaktperson.

Brugerbetaling
Husleje: Der fastsættes en politisk fastsat beregning, der er afhængig af brugerens indtægt.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013