Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Hjælpemidler

Hvem kan modtage støtte?

Efter Lov om Social Service kan der ydes støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og kropsbårne hjælpemidler til personer med en varig lidelse, hvis dette
  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad kan af lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv.

Som ansøger har du pligt til at medvirke til at fremskaffe de oplysninger, som er nødvendige for at ansøgningen kan afgøres. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra alle muligheder i den sociale lovgivning.

Hvad kan der ydes støtte til?


Der kan ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Kropsbårne hjælpemidler fx ortopædisk fodtøj/fodindlæg, bryst-, arm- og benproteser, parykker, skinner, test og injektionsmateriale til diabetiker og inkontinenshjælpemidler.

Genbrugshjælpemidler fx kørestole, rollatorer, albuestokke, arbejdsstole, toiletstole og badetaburetter.

Forbrugsgoder fx køkkenredskaber, el-køretøjer, 2-hjulede cykler med el, alm. fodtøj i forskellige størrelser.

Boligindretning fx ramper, dørtrinsslidsker, og greb, der er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Frit valg


Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen foreslår.

Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget. Hvis du benytter dig af muligheden for frit valg, vil du højst få refunderet det beløb, som kommunen kunne have købt hjælpemidlet for hos sin leverandør.

Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at skaffe fra en anden leverandør.

Hvis du ønsker at benytte det frie valg, skal du give kommunen give besked, før du køber.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vælger at benytte frit valg

Reparation og udskiftning?


Der ydes hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af muligheden for frit valg.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, vil du selv skulle afholder udgifterne hertil.

Kommunen yder støtte til udskiftning af batterier til elkørestole, der ikke kan købes i almindelig handel.

Hvad kan der ikke ydes hjælp til?

  • Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger brug af hjælpemidlet fx drift, rengøring og vedligeholdelse.
  • Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
  • Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler, forbrugsgoder, reparationer eller boligindretning, der er anskaffet før ansøgning og bevilling.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan der klages til Ankestyrelsen.
Klagen skal sendes til Hjælpemiddelgruppen inden 4 uger fra den dag, du har modtaget en afgørelse. Sagen bliver herefter behandlet igen.
Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Her kan du se hjælpemidler

www.hmi-basen.dk finder du oplysninger om ca. 40.000 hjælpemidler samt adresser, telefonnumre, www-adresser, e-mailadresser m.v. på godt 450 danske hjælpemiddelleverandører.

Søger du oplysninger vedr. specialiserede ydelser  på syn-, IKT-, tale- og høreområde kan du finde mere her:
Specialiserede ydelser, syn-, IKT-, tale- og høreområdet


Yderligere oplysninger:

Høreapparater
Region Syddanmark har pr. 1. januar 2013 overtaget høreapparatområdet.
Du skal derfor fremover rette henvendelse til Region Syddanmark, hvis du f.eks. ønsker at ansøge om høreapparater.
Der henvises til regionens hjemmeside, hvis du ønsker at vide mere om eksempelvis hvordan du søger om høreapparater.

Bestilling af batterier:

Batterierne sendes direkte til din bopæl indenfor få dage.

 

Sidst opdateret af Morten Rask
30. september 2020

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen
Nytorv 9
5500 Middelfart

Hjælpemiddelteamet træffes alle hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00

Tlf. 88 88 46 96