Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 230117

Referat fra Handicaprådets møde Torsdag den 23. februar 2017

 

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Freddy Elbæk, Diabetesforeningen
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Mikkelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jona Christoffersen i stedet for Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

Fraværende med afbud:
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)

Dagsorden:

  1. Dialog om afgivne høringssvar
  2. Tilgængelighedspuljen
  3. Handicapdag og handicapprisen
  4. Præsentation af Teglgårdshuset
  5. Masterplan for boliger til særligt udsatte borgere
  6. Handlingsplan for 2017
  7. Nyt fra afdelingerne
  8. Nyt fra underudvalg
  9. Eventuelt

 

 


Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringssvar

 

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

 

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lis Huge deltog i punktet, vedrørende tidligere afgivet hørringssvar om vedligeholdende træning og vedlagsfri fysioterapi. Dialog på mødet om at beskrivelse af målgrupper ville bidrage til bedre forståelse af de to kvalitetsstandarder. Det ændres i kommende kvalitetsstandarder.


Punkt nummer: 2
Tilgængelighedspuljen

 

Sagsbeskrivelse:
Annonce etc. i 2017.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er 332.000 kr. i puljen.

Der er ansøgningsfrist 1. marts 2017.02.27 Det besluttes at der afholdes et særskilt prioriteringsmøde med deltagelse af Jørgen, Gitte og Jesper, hvor ansøgninger prioriteres.


Punkt nummer: 3
Evaluering af Handicapdag

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af Handicapdagen og handicapprisen-

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mogens K. Hansen deltog i punktet.

Der er evalueret på dagen. Konceptet virker godt. Der skal mere pr. på før dagen.

Skolechefen har talt med skolelederne om, hvilke skoler der vil deltage i 2017. Husk samarbejde med UngNu og STU, så alle oplever sig inddraget evt. kunne UngNu og de ældste klasser samarbejde før/på dagen.


Punkt nummer: 4
Præsentation af Teglgårdshuset

 

Sagsbeskrivelse:
Ny leder Birgitte Rosenberg deltager i mødet og informerer om Teglgårdshuset i Middelfart Kommune.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.

 

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Punktet udsat til næste møde.


Punkt nummer: 5
Masterplan for boliger til særligt udsatte borgere

 

Sagsbeskrivelse:
Masterplan for boliger til særligt udsatte borgere til orientering og drøftelse v/Helle Mikkelsen.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet blev orienteret om processen og inviteret til interview den 2. marts kl. 16.00-17.00 med Kuben Management.


Punkt nummer: 6
Handlingsplan for 2017

 

Sagsbeskrivelse:
Handlingsplan for 2017 drøftes.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handlingsplan for 2017 drøftet.


Punkt nummer: 7
Nyt fra afdelingerne

 

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Helle:
Café’en i Jernbanegade har 1 års fødselsdag d. 1. marts. Der kommer 20-25 besøgende hver dag og den har åbent 6 dage om ugen. Der er kommet mange nye borgere til, der ikke er visiteret til øvrige tilbud.

 

Ny ungecafé åbner den 27. februar. Den drives af frivillige fra Sind Ungdom og UngNu.

 

Jonna:
Fortalte om ny organisering i BUF forvaltningen, der nu hedder Familie og Forebyggelse.

Familieafdelingens myndighedsafdeling og Handicap og Psykiatri’s myndighed har lavet procedurer, møder og materiale der sikrer en god overgang fra barn til voksen.

Jørgen:
Klimabyen er nået til etape 2 Allékvarteret.

Teknisk byggesagsbehandling er under forandring til at blive mere digital.

Der er 604 nye lejeboliger på vej i Middelfart Kommune frem til 2020.

Taxagrunden bebygges i 2018.

Taxa har vundet licitation til lægekørsel i Middelfart.

 


Punkt nummer: 8
Nyt fra underudvalg

 

Sagsbeskrivelse:
orientering fra underudvalg.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Teknologigruppen er nedlagt.

Udsatterådet har ikke haft møde siden sidste møde i Handicaprådet.

 

Punkt nummer: 9
Eventuelt

 

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.

Økonomi:
Ingen

 

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

 

Bilag:
Ingen.

 

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet vil gerne have tilsendt materiale om samarbejdsmodellen og handleguider.

(Jonna beder Bettina Hofmann sende det til rådet).

 

Gitte fortalte om den centrale Handicaprådsdags Årsmøde, hvor Gitte og Mette Heidemann afholdt workshop.

 

Vi har fået en invitation fra Fåborg/Midtfyn til konference den 6. april. Jane og Gitte deltager. (Gitte tilmelder)

 

Gitte fortæller om henvendelse vedr. Teletaxi.

 

”Lige adgang”-app – Gitte opfordrede Middelfart Kommune til at ligge faciliteter ind.

 

Birgitte Rosenberg inviteres til mødet den 11. april til at fortælle om Teglgårdshuset.