Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 29. januar 2015

Referat fra Handicaprådets møde 29. januar 2015

 

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Mikkelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og FamiliechefFraværende:
Afbud fra Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels Bebe.

Sager til behandling:
1. Dialog om afgivne høringssvar
2. Handlingsplan 2015 for Handicaprådet
3. Tema for Handicaprådets arbejde i 2015
4. Evaluering af Handicapdagen 2014
5. Orientering om nyt projekt vedr. velfærdsteknologi
6. Lokaler til møder
7. Nyt fra afdelingerne
8. EventueltPunkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der blev orienteret om afgivne høringssvar til Teknisk Forvaltning.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer: 2
Handlingsplan 2015 for Handicaprådet

Sagsbeskrivelse:
Forslag til handlingsplan for 2015 forelæggelse til drøftelse og godkendelse.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Forslag til handlingsplan for 2015.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Forslaget blev gennemgået og temaer tilføjet møderne.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer: 3
Tema for Handicaprådets arbejde i 2015

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet er på konferencen på Trinity i Fredericia den 11. november 2014 blev inspireret til at vælge et årstema for rådets arbejde.
Der skal på mødet ske en drøftelse af forslag til tema for rådets arbejde i 2015.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet vælger at ”inklusion” skal være overordnet tema i 2015.
1. Børns inklusion i skoler og daginstitutioner
2. Inklusion af psykisk sårbare
3. Fysisk tilgængelighed
4. Inklusion på arbejdsmarkedet
Der afsættes en time på møderne til tema. Fagperson inviteres.
Jfr. handlingsplanen.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer: 4
Evaluering af Handicapdagen 2014

Sagsbeskrivelse:
Evaluering af Handicapdagen 2014, som blev afholdt den 3. december 2014 på Kulturøen.
Mogens K. Hansen deltager i mødet kl. 14.30.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
En god og veltilrettelagt dag.
Mogens vil gerne påtage sig at arrangere Handicapdagen 2015, hvilket Handicaprådet med glæde tager imod.
Det drøftes, hvordan antallet af deltagere eksempelvis fra skoleområdet kan øges.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan idéudvikle på Handicapdagen, med deltagelse fra DH, Middelfart Kommunes skolechef, Mogens K. Hansen og repræsentanter fra det lokale Handicapråd.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer 5
Orientering om nyt projekt vedr. velfærdsteknologi

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet orienteres om nyt projekt vedr. velfærdsteknologi ”Teknologi i øjenhøjde”.
Kaj Johansen orienterer.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering om status. Projektet er i en tidlig planlægningsfase. Opstart af projekt i maj.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer 6
Lokaler til møder

Sagsbeskrivelse:
På sidste møde besluttede Handicaprådet at afholde møderne på forskellige bo- og dagtilbud i kommunen.
Til møderne den 26. marts (Familiehuset) og 10. december 2015 (Bøgelundskolen) kan der ikke bookes lokaler til mødet, hvorfor der drøftes nyt mødested for disse møder.
De øvrige 4 møder er booket som ønsket.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
26. marts – Skrillingeskolen (Alternativt Skovbakken)
10. december – Multihuset

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer 7
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Helle Mikkelsen orienterede om flytning fra rådhuset, borgerservice i Nygade 2 og arbejdsgrupper i forhold til nyt rådhus.
Handicaprådet (Anni Andersen og Gitte R. R. Nielsen) mødes med Henrik Mott Frandsen med henblik på at sikre handicaptilgængelighed i det nye rådhus.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels BebePunkt nummer: 8
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
- På næste møde ønskes en orientering om ”Ledsagelse” i Middelfart Kommune, jfr. brev fra minister. Jonna Søegaard skriver en redegørelse om, hvordan udfører håndterer det.
- Anni Andersen: Kan der ændres på, at der ikke er handicap p-pladser ved brandstationen, og døren er tung at åbne – ellers positiv i forhold til kvikskranke.
- Mette Karmisholt: spørger om der nedlægges plejeboliger på Kongshøjcentret, hvilket Helle Mikkelsen svarede nej til.

Fraværende:
Jørgen Knudsen, Jørn Nielsen og Niels Bebe

Sidst opdateret af Webmaster
13. januar 2016