Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 6. februar 2014

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 6. februar 2014

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Bertelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og FamiliechefFraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen – som suppleant var mødt Jonna Christoffersen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle Bertelsen – som suppleant var mødt Mette Heidemann

Sager til behandling:
1. Sport og aktivitet på tværs
2. Forslag til mødekalender 2014
3. Forslag til handlingsplan 2014
4. Handicaprådets budget 2014
5. Køreplan for Handicapdagen 2014
6. Dialog om ”ældrepuljen”
7. Vejbump
8. Nyt fra afdelingerne
9. Eventuelt

Punkt nummer: 1
Sport og Aktivitet på tværs
J.nr.:2012-000367

Sagsbeskrivelse:
Foreningen Sport og Aktivitet på tværs er opløst, og iflg. deres vedtægter går overskydende midler ved foreningens eventuelle ophør til Handicaprådet.
Der orienteres på mødet.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mogens Kiersgaard Hansen deltog i punktet, og orienterede om foreningen ”Sport og Aktivitet på tværs”, hvis aktiviteter er ophørt, fordi målgruppen ikke mødte op til aktiviteterne.
Foreningens ikke forbrugte midler på 3.039,84 overføres til Handicaprådet i forbindelse med foreningens opløsning.
Det blev drøftet, hvad midlerne skal/kan bruges til. Aftalt, at det tages på rådets næste møde.
Det kunne f.eks. være i forbindelse med et konkret arrangement ved DM i gadefodbold.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle BertelsenPunkt nummer: 2
Forslag til mødekalender 2014

Sagsbeskrivelse:
Fastlæggelse af rådets møder i 2014.

Der foreslås følgende mødedatoer:
- torsdag den 3. april 2014
- onsdag den 4. juni 2014
- onsdag den 3. september 2014
- torsdag den 23. oktober 2014
- torsdag den 4. december 2014

Alle møder afholdes som udgangspunkt i tidsrummet kl. 14.00-17.00 Det aftales på rådets første møde, hvor møderne finder sted.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mødet den 3. april flyttes til 1. april kl. 14-17.
Mødet den 23. oktober flyttes til onsdag den 22. oktober kl. 14-17.
Øvrige forslag til mødedatoer godkendt.
Møderne holdes om udgangspunkt i mødelokale 1, hvis det foregår på Rådhuset.
Rådet vil gerne holde sine møder på forskellige steder, gerne Perronen, Familie/ungehuset i Vejlby, Guldregnen og Multihuset i 2014.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle Bertelsen

Punkt nummer: 3
Handlingsplan 2014

Sagsbeskrivelse:
Forslag til handlingsplan for 2014 forelægges til drøftelse og godkendelse.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Forslag til Handlingsplan 2014 vedlægges.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Godkendt.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle Bertelsen

Punkt nummer: 4
Handicaprådets budget 2014

Sagsbeskrivelse:
Der vil på mødet blive givet en orientering om Handicaprådets budget 2014.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er ca. 40.000 kr. til Handicaprådets disposition.
Der udarbejdes på baggrund af sidste års forbrug et forslag til fordeling af rådets midler til henholdsvis mødeafholdelse, diæter og arrangmenter.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle Bertelsen

Punkt nummer: 5
Dialog om ”Ældrepuljen”

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune har mulighed for at søge 7,5 mio.kr. til et kvalitetsløft af ældreplejen i medfør af finanslovsforliget for 2014. Der skal søges om midlerne senest den 14. februar 2014, og der kan kun ansøges for et år ad gangen.
På mødet orienteres om rammerne for ansøgning om midlerne, og forvaltningen kommer med et oplæg til hvilke indsatser, der foreslås søgt midler til i 2014.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede om forslag til ansøgning.
Handicaprådet bifalder øget kompetenceudvikling af medarbejderne. Det er vigtigt med specialkompetencer.
Rådet kunne ønske sig bedre serviceniveau på rengøring og en generel ret til bad.
Der ønskes også gerne tilbud om mere aflastning til pårørende.
Ansøgningen sendes til Handicaprådet med henblik på evt. høringssvar.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle BertelsenPunkt nummer: 6
Køreplan for Handicapdagen 2014

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af køreplan for Handicapdagen 2014.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Forvaltningen tager kontakt til Mogens K. Hansen for at høre, om han har viden, om nogen vil indgå i en arbejdsgruppe.
Gitte vil gerne indgå i arbejdsgruppen, helst sammen med repræsentanter fra bosteder.
Det afklares inden næste møde i rådet, hvem der indgår i arbejdet, og gruppen mødes med henblik på at udarbejde forslag til plan, som behandles på Handicaprådsmødet 1. april 2014.
Det afklares også med Mogens, om han vil være villig til at indgå i arbejdet.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle BertelsenPunkt nummer: 7
Vejbump

Sagsbeskrivelse:
Nogle af de eksisterende vejbump i kommunen er hårde ved fysisk handicappede. Der ønskes en dialog om hvilke lovkrav, der er på området, og om mulighederne for alternative løsninger til fartsænkning.
På mødet kommer brugerrepræsentanterne med eksempler på vejbump, der især giver problemer.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Niels Bebe orienterede om, at der bliver set på vejbump på Strandvejen og Odensevej. Derudover nævner brugerrepræsentanterne et bump i Hessgade.
Handicaprådet vil gerne være medspiller i forhold til aktiviteterne.
Sagen genoptages på rådets næste møde. Sammen med dagsordenen udsendes oversigt over vejbump i kommunen.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle Bertelsen

Punkt nummer: 8
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra de forskellige afdelinger.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jonna Christoffersen orienterede om, at familie/ungehuset er kommet godt i gang. Der er fuld belægning, og de unge/brugerne er glade for huset.
Der har været personaleudskiftninger i afdelingen.

Gitte spurgte til inklusion i forbindelse med skolereformen og planer om hjemtagning.

Mette Heidemann orienterede om kvalitetsprojektet, arbejdet i den nedsatte task force og planer om strategier på bo- og dagtilbudsområdet.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle BertelsenPunkt nummer: 9
Evt.

Beslutning:
Punktet ”Dialog om høringssvar” skal være fast punkt på dagsordenen.

Der skal gøres opmærksom på, at høringsmateriale udsendes til de nye rådsmedlemmer.
Høringsmateriale fra Teknik- og Miljøforvaltningen sendes til Gitte Nielsen og Anni Andersen i papirform.
Det er vigtigt, at rådet får kvittering for modtagne høringssvar.

Handicaprådet kunne overveje at lave en folder som Ældrerådets.

Rådet udtrykker ønske om at få medsendt bilag til de punkter, som der skal tages stilling til.

Fraværende:
Jørgen Knudsen
Jørn Nielsen
Anni Andersen
Kaj Johansen
Helle BertelsenSidst opdateret af Administrator
27. marts 2015