Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 4. juni 2014

REFERAT fra Handicaprådsmøde onsdag den 4. juni 2014

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Bertelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og FamiliechefFraværende:
Kaj Johansen - som suppleant deltog Nicoline Damkjær)
Jørn NielsenSager til behandling:
1. Handicapdagen 2014
2. Dialog om høringssvar
3. Digitalisering
4. Digital postkasse
5. Trivselsbiler
6. STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
7. Nyt fra afdelingerne
8. Eventuelt

Punkt nummer: 1
Handicapdagen 2014

Sagsbeskrivelse:
Status på styregruppens planlægning af Handicapdagen 2014.
Mogens K. Hansen deltager i mødet kl. 14.00.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mogens K. Hansen præsenterede foreløbigt program og overslag over forventede udgifter.
Kr. 30.000 af Handicaprådets budget øremærkes til den årlige handicapdag i budget 2015.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen
Punkt nummer: 2
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er afgivet 9 høringssvar, som kort blev gennemgået på mødet.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 3
Digitalisering

Sagsbeskrivelse:
Digitalisering i Middelfart Kommune – hvor langt er vi?
Borgerrådgivningschef Helle Bertelsen orienterer på mødet om bølgeplanen – de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Helle Bertelsen orienterede om de 4 bølgeplaner 2012-2015.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen


Punkt nummer: 4
Digital postkasse

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet ønsker en orientering om reglerne for fritagelse for digital postkasse.
En repræsentant fra Borgerservice deltager i mødet kl. 14.45.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Vivi Velarde orienterede om NEM-id, fritagelsesmulighed, læseadgang (for pårørende) samt mulighed for at møde op i IT-cafeer.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen


Punkt nummer 5
Trivselsbiler

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet besluttede på sidste møde at anmode forvaltningen om at undersøge nogle specifikke forhold omkring trivselsbiler.
Forvaltningen vil på mødet give en orientering.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Punktet medtages på næste møde.
Ny tabel udarbejdes, hvor Middelfarttal inkluderes. Fremsendes på mail til Handicaprådet inden mødet.
Handicaprådet ønsker politisk behandling af, at Middelfart Kommune ikke anvender tro og love erklæringer i behandling af bilsager.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen


Punkt nummer 6
STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Sagsbeskrivelse:
STU Middelfart er Middelfart Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.
Uddannelsen er 3-årig og retter sig mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er unge, der har afsluttet fol-keskolen, og som endnu ikke er fyldt 25 år.
Formålet med uddannelsen er at fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.
Leder af STU Ralf Buch deltager i mødet kl. 16.00 for at orientere om ordningen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Ralf Buch deltog og orienterede om ordningen.
Viste film om STU Middelfart. Kan findes på ”YouTube”.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 7
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Borgerrådgivningen:
Nyt koncept for kvalitetsstandarder vil blive udarbejdet.
Handicaprådet vil blive hørt i forhold til ”Hvad er god kvalitet for borgere”.

Teknik- og Miljøforvaltningen:
Der er indkommet 2 forslag til det nye rådhus og orientering om genhusning fra 1. oktober 2014 til 2017 på forskellige matrikler.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn Nielsen


Punkt nummer: 8
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
a) Handicaprådet har deltaget i temadag i Vejle. Punkt til næste møde: Hvordan kommu-nikerer vi Handicaprådets arbejde ud.
b) Handicaprådet vil gerne høre, hvad de 3.000 kr. til gadefodbold er brugt til.
c) Der har været dialog med Teknisk Forvaltning i forhold til at finde en løsning på etable-ring af rampe ved ny boghandel i Middelfart. Dialogen pågår fortsat.
d) Modtaget opfordring til, at Middelfart Kommune får en pårørendekoordinator. Svar: Lis Huge tager ideen med til inspiration i det videre arbejde.

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med, at Børn- og Ungechefen ikke har deltaget i de sidste 3 møder.

Fraværende:
Kaj Johansen og Jørn NielsenSidst opdateret af Administrator
27. marts 2015