Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 4. december 2014

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 4. december 2014

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Mikkelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

Fraværende:
Anni Andersen (afbud)
Kaj Johansen deltog fra kl. 14.30
Sager til behandling:
1. Dialog om høringssvar
2. Status på Ungestrategi
3. Evaluering af konference på Trinity
4. Evaluering af VISO konference
5. Fastsættelse af mødedatoer og mødetidspunkter i 2015
6. Mødelokaler til fremtidige møder under rådhusbyggeri
7. Nyt fra afdelingerne
8. Eventuelt


Punkt nummer: 1
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Gitte orienterede om to afgivne høringssvar: ”Kvalitetsstandard i forhold til § 83” og ”Kvali-tetsstandard i forhold til § 107 og 108”, som der efterfølgende var dialog om.

Fraværende:
Anni Andersen, Kaj Johansen
Punkt nummer: 2
Status på Ungestrategi

Sagsbeskrivelse:
Bettina Hoffmann er indbudt til mødet kl. 14.00, hvor hun vil give en status på Ungestrategien.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Bettina Hoffmann deltog i mødet, hvor hun orienterede om ”Den dynamiske organisering i samarbejdet om ungestrategien” samt ”Samarbejdsmodellen”.

Fraværende:
Anni Andersen.Punkt nummer: 3
Evaluering af konference på Trinity

Sagsbeskrivelse:
Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i workshop for de kommunale handicapråd på Trinity i Fredericia den 11. november 2014.
Deltagerne orienterer fra og evaluerer på workshoppen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
På konferencen blev rådet inspireret til, at man fremover vælger et årstema.
Rådet blev opmærksomme på betydningen af at blive inviteret til/deltage tidligt i processer, hvor nye tilbud i kommunen skal udvikles, eksempelvis sti-planen frem for alene at afgive høringssvar.
Forslag til tema for 2015 sættes på dagsordenen og drøftes på næste møde.

Fraværende:
Anni Andersen.


Punkt nummer: 4
Evaluering af VISO konferencen

Sagsbeskrivelse:
Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i VISO konferencen.
Evaluering af konferencen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
God og inspirerende konference.
Relevant fortsat at deltage i fagkonferencer.

Fraværende:
Anni AndersenPunkt nummer 5
Fastsættelse af mødedatoer og mødetidspunkter i 2015

Sagsbeskrivelse:
Fastsættelse af mødeplan for Handicaprådet i 2015.

Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer:
torsdag den 29. januar 2015
torsdag den 26. marts 2015
torsdag den 4. juni 2015
torsdag den 3. september 2015
torsdag den 22. oktober 2015
torsdag den 10. december 2015

Det foreslås, at møderne fortsat afvikles kl. 14.00-17.00.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Godkendt.

Fraværende:
Anni AndersenPunkt nummer 6
Mødelokaler til fremtidige møder under rådhusbyggeriet

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af, hvor Handicaprådet skal afholde møder i perioden med rådhusbyggeri.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Rådet ønsker at afholde møder i 2015 følgende steder:
- Familiehuset i Ejby (ønsker marts, jfr. Jørn)
- Guldregnen
- STU
- Vestbo (Fælleshåb)
- Bøgelundskolen (sidste møde)
- Perronen
Rådet vil bede lederne af tilbuddene fortælle om deres tilbud 15-20 minutter som 1. punkt.

Fraværende:
Anni Andersen
Punkt nummer 7
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jørgen Knudsen:
Høring på supplerende lokalplan – frist i dag – skal godkendes endeligt af Byråd 5.1.15. Hvis den godkendes starter byggeriet.
Handicaprådet vil blive inviteret til møde vedr. tilgængelighed i januar 2015.

Helle Mikkelsen:
Der er nedsat arbejdsgrupper vedr. det nye rådhus, eksempelvis ”Mødet med borgeren”, hvor diverse råd m.m. vil blive hørt i processen.

Fraværende:
Anni Andersen
Punkt nummer: 8
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Punkt til næste møde
• Evaluering af Handicapdagen. Mogens K. Hansen inviteres til at deltage i punktet. Ideer til Handicapdag 2015?

Mette Karmisholt fortalte om en positiv oplevelse ved at benytte den nye servicebutik med hjælpemidler på Mandals Allé.

Kaj Johansen orienterede om projekt ”Teknologi i øjenhøjde”.

Fraværende:
Anni Andersen


Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015