Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 5. december 2013

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 5. december 2013Deltagere:
Henrik Lam, DH
Arvid Westad, DH
Anni Winther Christensen, Muskelsvindsfonden
Gitte R.R. Nielsen, DH
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, DH
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Lasse Roslind, Social- og Sundhedsforvaltningen
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, VestboFraværende:
Anni Winther Christensen og Lasse Roslind med afbud.

Sager til behandling:
1. Dialog om afgivne høringssvar
2. Evaluering af Handicapdagen 2013
3. Vedtægter for Handicaprådet
4. Orientering/eventuelt
5. Farvel til det nuværende Handicapråd

Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:2012-000367

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Høring – Forslag til Kvalitetsstandard § 85 (socialpædagogisk støtte)
Der kan evt. nå at komme yderligere høringer inden mødet

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der udarbejdes fælles høringssvar til kvalitetsstandarden.

Fraværende:
Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.Punkt nummer: 2
Handicapdagen 2013 - evaluering

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Evaluering af Handicapdagen 2013, som blev afholdt 3. december 2013 på Kulturøen. Endvidere evaluering af Handicapprisen uddelt samme dag.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Det var et godt arrangement med indslag, der passede til målgrupperne og favnede bredt. Det var den rette prismodtager, der fik Handicapprisen.
De psykisk syge deltager ikke i arrangementet – de ser ikke sig selv som handicappede.
3 timer er for længe – 2 timer er en mere passende varighed, f.eks. fra kl. 15-17.
I forhold til forplejningen er det vigtigt også at tilgodese diabetikere.

Fraværende:
Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.

Punkt nummer: 3
Vedtægter for Handicaprådet i Middelfart Kommune

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Byrådet har på møde den 4. november 2013 godkendt de foreslåede ændringer vedrørende sammensætningen af Handicaprådet fra 1. januar 2014.
Tilrettede vedtægter forelægges derfor rådet til efterretning.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Vedtægter for Handicaprådet i Middelfart Kommune, godkendt i Byrådet 4. november 2013 – eftersendes mandag.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Taget til efterretning.
Drøftelse af brugerorganisationernes repræsentation, herunder især den manglende repræsentation fra LEV, der ikke sidder i bestyrelsen for DH lokalt.
Det blev foreslået ad hoc at trække på lokale kompetencer på området for udviklingshæmmede.

Fraværende:
Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.

Punkt nummer: 4
Orientering / Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Orientering/eventuelt.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Forespørgsel vedr. handicaptoiletter i haller.
Ønske om at hjemmesiden bliver lettere tilgængelig.
Jørgen Knudsen orienterede om, at Naturstyrelsen har givet tilladelse til etablering af handicapovergang ved Føns Strand.

Fraværende:
Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.

Punkt nummer: 5
Farvel til det nuværende Handicapråd
v/formand Henrik Lam
Henrik Lam takkede for godt samarbejde i Handicaprådet og ønskede held og lykke til det nye Handicapråd. 

Sidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014