Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 24. oktober 2013

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 24. oktober 2013

Deltagere:

Henrik Lam, DH
Arvid Westad, DH
Anni Winther Christensen, Muskelsvindsfonden
Gitte R.R. Nielsen, DH
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, DH
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Lasse Roslind, Social- og Sundhedsforvaltningen
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo

Jette Christiansen, Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat (referent)

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Anni Winther Christensen og Lasse Roslind med afbud.
Mette Heidemann deltager i mødet fra ca. 15.30
Sager til behandling:
1. Dialog om afgivne høringer
2. Handicapprisen 2013
3. Budget 2014
4. Præsentation af Borgerrådgivningschef Helle Bertelsen
5. Digitalisering
6. Orientering/eventuelt
Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:2012-000367

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Høring – Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
• Høring - Kvalitetsstandard for Træningsområdet 2014
• Høring – Kvalitetsstandard for Rusmiddelcentret 2014
• Høring – Kvalitetsstandard for Ældreområdet 2014
• Høring – Ligestillingsredegørelse 2013
Der kan evt. nå at komme yderligere høringer med høringsfrist inden handicaprådsmødet

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Gitte R. R. Nielsen orienterede om de afgivne høringssvar.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Lasse Roslind, Anni Winther Christensen og Mette Heidemann.


Punkt nummer: 2
Handicapprisen 2013 – Valg mellem indkomne forslag

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Overrækkelse af Handicapprisen sker i forbindelse med den Internationale Handicapdag den 3. december 2013.
Handicapprisen er blevet annonceret i uge 38 og 39. Sidste frist for indstillinger til modtagere af Handicapprisen var fastsat til 4. oktober 2013.

Kriterierne er:
Hvis man i løbet af året har ydet en særlig indsats for handicappede i Middelfart Kommune er der mulighed for at få tildelt ”Handicapprisen”. Prisen – et unikt kunstværk fra en lokal kunstner – tildeles en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad har ydet en indsats for handicappede i Middelfart Kommune.
Prismodtageren kan være:
• En erhvervsdrivende, eller en enkelt medarbejder, der har gjort noget specielt for at integrere handicappede i sin virksomhed
• En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
• En forening eller en frivillig forening, der har arbejdet for at sikre handicappedes deltagelse i foreningslivet
• En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre handicappedes forhold.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Modtageren af Handicapprisen 2013 blev enstemmigt valgt på mødet.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Lasse Roslind, Anni Winther Christensen og Mette Heidemann.Punkt nummer: 3
Budget 2014

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen vil på mødet blive givet en uddybende orientering om budget 2014 og de konsekvenser, det har på handicapområdet.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede om budgettet for 2014 og de konsekvenser der er på Handicap- og Psykiatriområdet og Børn-Unge området.
Der var bl.a. spørgsmål omkring STU-delen på unge handicappede på efterskole – har besparelsen på området også konsekvenser for dette. Undersøges.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Anni Winther Christensen og Lasse Roslind


Punkt nummer: 4
Præsentation af kommunens nye borgerrådgivningschef

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Præsentation af borgerrådgivningschef Helle Bertelsen, som tiltrådte sin stilling 1. september 2013.
Helle Bertelsen deltager kl. 16.00.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Helle Bertelsen præsenterede sig for rådet.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.Punkt nummer: 5
Digitalisering

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Teamleder John Reib, Borgerservice, deltager i mødet kl. 16.15, hvor han vil orientere om digitalisering i Middelfart Kommune – hvad gør vi og hvordan hjælper vi vore borgere.
Eventuel drøftelse af, hvordan vi kommer videre med udbredelse af digitaliseringen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
John Reib orienterede om digital selvbetjening i Middelfart Kommune og baggrunden herfor.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Anni Winther Christensen og Lasse Roslind.Punkt nummer: 6
Orientering / Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Orientering/eventuelt.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede om yngre beboere på plejecentre.

Jørgen Knudsen orienterede om baggrunden for, at der ikke er stillet krav til nyt handicaptoilet ved de seneste ombygninger i Ejbyhallen.

Fraværende:
John Kruse, Niels Bebe, Anni Winther Christensen og Lasse Roslind


Sidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014