Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 14. februar 2013

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 14. februar 2013

Deltagere:

Henrik Lam, DHF
Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, Diabetesforeningen
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk Udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Susanne Brockstedt, Afdelingschef i Handicap- og Psykiatriafdelingen (ref.)
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og Byggeafdelingen
Mogens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad


Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:201100211

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand 2012
• Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2013
• Kvalitetsstandarder rusmiddelområdet og træningsområdet
• Ændret aftentilbud Multihuset

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
- Kvalitetsstandarden på ældreområdet.
Der er fremsendt høringssvar.
Der er fokus på at velfærdteknologi ikke kun er robotstøvsugere.
Rådet lægger også vægt på, at der i særlige situationer er mulighed for, at ægtefællen kan blive i rummet, hvor plejen udføres.
Det beklages, at der stadig kun er mulighed for et ugentligt bad og kun rengøring hver 3. uge.

- Kvalitetsstandarden på Rusmiddelområdet og træningsområdet.
Der er fremsendt høringssvar med anerkendelse af implementering af nye tiltag i form af samarbejdsaftale med Regionen omkring dobbeltdiagnoser og samarbejde med jobcentret på ungeområdet.
Rådet påpeger vigtigheden af at kunne komme i behandling, når den unge er motiveret. 

Træningsområdet.
Der er fremsendt høringssvar hvor rådet anbefaler, at det præciseres, at der er frit valg af leverandør.

- Ændret aftentilbud i Multihuset
Der er fremsendt høringssvar med positiv tilkendegivelse om ændringen.

- Etablering af tandklinik i Østergade.
Tandklinikken har etableret niveaufri adgang og automatisk dør. Det skal sikres, at repos og rampe udføres af det rigtige materiale.

- Kommuneudbud på genbrugshjælpemidler.
Handicaprådet anbefaler, at et vist antal brugere af hjælpemidler får lov til at afprøve nye hjælpemidler, inden man vælger leverandør.
Det er en forventning, at en kørestol har nye dæk, når den leveres til brugeren.
Rådet gør opmærksom på, at der er forskel i farvevalg til voksne og børn.

Under punktet oplyste Gitte R. R. Nielsen, at hun er indstillet af DH til at medvirke i brugergruppe omkring genbrugshjælpemidler.
 
Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad


Punkt nummer: 2
Handicaprådets handlingsplan for 2013

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet udarbejder en gang årligt en handlingsplan for rådets arbejde.
Forslag til handlingsplan 2013 forlægges for Handicaprådet til drøftelse.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Forslag til Handicaprådets handlingsplan for 2013.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handleplanen blev godkendt med følgende kommentarer: Til mødet den 18.4.2013 skal der foreligge køreplan i forbindelse med handicapdag og uddeling af handicappris.
På mødet den 5.12.2013 skulle mødedatoer i 2014 være aftalt. Det udsættes til det nye Handicapråd har konstitueret sig.

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad
Niels Bebe gået kl. 15.15

 

Punkt nummer: 3
Orientering om ny organisering på ældreområdet i Middelfart Kommune

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Orientering om ny organisering på ældreområdet.
Ældrechef Jonna Søegaard deltager i mødet kl. 15.30.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jonna Søegaard orienterede om den nye organisation og tankerne bag.
Handicaprådet udtrykte bekymring i forhold til, at der kun er 1 hold nattevagter i hele kommunen.
Hertil blev oplyst, at der altid var mulighed for at tilkalde en fra et af plejecentrene.
Derudover var der også mulighed for at kalde ekstra ind i særlige tilfælde.
Der er stadig fokus på rehabilitering og i den forbindelse får Døgnrehabiliteringen tilført en sygeplejerske pr. 1.3.2013.
Materiale vedr. effekten af træningen fremsendes til Handicaprådet.

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad
Niels Bebe

 

Punkt nummer: 4
Evaluering af Handicappolitikken - fortsat

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Handicap- og Psykiatrichef Susanne Brockstedt gennemgår udvalgte indsatsområder.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Susanne Brockstedt informerede om status på:
- Tilknytning til arbejdsmarkedet.
På baggrund af den nye førtidspensionsreform er mange af tiltagene i Handicap- og Psykiatri politikken ikke længere er aktuelle.
Det betyder ikke, at der ikke er fokus på området – snarere tværtimod. Samarbejdet med Jobcentret vil i forbindelse med reformen blive styrket, så færre personer ender på førtidspension.

- Fysiske rammer
Der arbejdes fortsat med Masterplanen

- Tilgængelighed
Selvom der er gjort mange tiltag i forhold til øget tilgængelighed er det et område, der fortsat vil være fokus på.

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad
Niels Bebe


Punkt nummer: 5
Offentligt møde om BPA ordningerne

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune planlægger at afholde et offentligt møde om BPA ordningerne den 18. marts 2013 kl. 18.30-20.30.
Der orienteres på mødet om hovedtrækkene for indholdet på mødet, om annoncering m.v.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Offentligt møde om BPA ordningen.
Mødet vil indeholde en gennemgang af lovgrundlag for ordningen. Derudover har Handicaprådet et ønske om at få gennemgået sagsbehandlingstid, retningslinjer for ordningen i Middelfart Kommune m.m.

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad
Niels Bebe


Punkt nummer: 6
Orientering/Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Orientering
• Handicaprådets møde 20. juni 2013 skal flyttes på grund af budgetmøde.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådets møde den 20.6.2013 flyttes til 13.06.2013

Drøftelse af proceduren i forbindelse med dispensationsansøgningen til tilgængelighed på Grimmerhus.

Der informeres om, at projektet ”Sund Hele Livet” i samarbejde med Dansk Røde Kors åbner café for førtidspensionister i Østergades Forsamlingshus. Første gang 4.3.2013

Fraværende:
Kaj Johansen
Arvid Westad
Niels Bebe


Sidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014