Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 13. juni 2013

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 13. juni 2013

Deltagere:

Henrik Lam, DHF
Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, Diabetesforeningen
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Susanne Brockstedt, Afdelingschef i Handicap- og psykiatriafdelingen (ref.)
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, VestboFraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, VestboPunkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:2012-000367

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Høring – Børnehaven Bulderby, Chr. Danningsvej 73, Strib
• Høring – Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet
• Høring – Høretekniske hjælpemidler
• Høring – Udviklingsstrategi 2014 på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen
• Høring – Tværfaglig Ungestrategi, i forhold til uddannelse og arbejdskraft for unge fra 7. klasse til 30 år
• Høring – Psykiatrisk Afdeling, Middelart – tilgængelig til gårdhaverne
• Høring – Tilgængelighed til Café Algade 81, Middelfart, tidl. garnforretning og bagerfor-retning.
• Høring – Effektiviseringsforslag til budget 2014 samt efterfølgende overslagsår.
• Høring – KomUdbud stomi og katetre/urologi
• Høring – Tilsyn på institutioner på Handicap- og Psykiatriområdet 2012.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Formanden informerede om de afgivne høringssvar.

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo
Punkt nummer: 2
Redegørelse om § 18-midler

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune har den 15. april 2013 indberettet til Social – og Integrationsministeriet, at der er blevet udbetalt kr. 1.160.180 til frivilligt socialt arbejde i år 2012.
Der var 31 frivillige sociale foreninger/grupper som modtog § 18-støtte i 2012.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Udsat til næste møde

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo


Punkt nummer: 3
Handicapdag 2013

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af oplæg til Handicapdag 2013. I forbindelse med FN’s årlige Internationale Handicapdag den 3. december 2013 ønsker Middelfart Kommunes Handicapråd at uddele den årlige handicappris på dagen. Handicaprådet har nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er at komme med forslag til afholdelse af dagen.

Arbejdsgruppen bestående af medarbejdere og ledere fra bo- og dagtilbud, foreslår, at der søges om § 18-midler til finansiering af arrangementet.
Det vurderes, at udgifterne der skal søges om er ca. kr. 50.000,-.

Det er allerede besluttet, at arrangementet afholdes på Kulturøen, og at underholdningen på dagen målrettes følgende 3 målgrupper: Psykisk udviklingshæmmede, psykisk sårbare og fysisk handicappede.

For at sikre optimal deltagelse, også af fysisk handicappede, vurdres det, at tidspunktet bør være fra kl. 15:00 – 18:00.

Arbejdsgruppens forslag til underholdning er optræden af gymnaster, Cirkus Krone, foredrag, musik og sang.
Der vedlægges forslag til program og plakat samt overblik over proces.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der blev kort informeret om status på Handicapdagen.
Handicaprådet har et ønske om, at der i de kommende budgetter afsættes et beløb til Handi-capdagen. Det er blevet sværere at få sponsorater og midler fra puljen.
Der skal fortsat søges underskudsdækning af §18 midlerne. 

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo

 

 

Punkt nummer 4:
Kostråd

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til beslutning.

Sagsbeskrivelse:
Bestyrelsen for Elbo Køkkenet har på sit møde den 22. april 2013 vedtaget, at hver af de fire kommuner udpeger fire repræsentanter til et kostråd. For Middelfart Kommunes vedkommen-de fordeler det sig med 3 repræsentanter fra Ældrerådet og 1 repræsentant fra Handicaprådet.

Kostrådet er køkkenets talerør og ambassadører blandt kommunernes borgere. Et af målene med Kostrådet er at sikre, at hver kommune føler ejerskab til Fælleskøkkenet Elbo. Derfor er det vigtigt, at gruppens medlemmer formidler relevante oplysninger mellem Fælleskøkkenet Elbo og de borgere, som medlemmerne repræsenterer.
Kostrådets opgaver er
- at medvirke til at ældre og handicappede får den ernæring, de har behov for.
- at medvirke til at sikre, at den mad, der tilbydes af Fælleskøkkenet Elbo:
- smager godt og
- ser indbydende ud
- at medvirke til at sikre, at forholdet omkring måltiderne forbedres
- at medvirke til at udvikle tilbuddet fra Fælleskøkkenet Elbo
- at medvirke til at sikre ejerskab mellem den enkelte kommune og Fælleskøkkenet Elbo

Rådet bedes udpege 1 repræsentant til Kostrådet.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Freddy Elbæk, Diabetesforeningen

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo


Punkt nummer 5:
Orientering om status på velfærdsteknologi

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen orienterer om arbejdet med og strategien for velfærdsteknologi og om de kon-krete projekter, der påtænkes igangsat.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Udsat til næste møde

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, VestboPunkt nummer: 6
Orientering

Sagsbeskrivelse:
Orientering

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
ingen

Fraværende:

Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, VestboSidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014