Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Parat til uddannelse

 Denne side er under ajourføring til skoleår 2019/20.

 

logo upv processen

Denne projektside er først og fremmest målrettet professionelle, som er ansat i Middelfart Kommunes skolevæsen. Siden indeholder en række informationer og materialer, som kan benyttes i forbindelse med vurdering af uddannelsesparathed.

Området har stor bevågenhed og er løbende under forandring. På sigt forventer vi at redskaber og handlinger lægges på læringsplatformen. Indtil da forsøger vi at holde denne side opdateret.
  
Materialerne på denne side er gældende og anvendes i Middelfart Kommune.

Parat til uddannelse
I Middelfart Kommune ønsker vi at alle bliver så dygtige som muligt. Vi sætter mål for alle vores børn og unge i bestræbelsen på, at de får et så godt liv som muligt. Et velfungerende liv omfatter bl.a. at man har mulighed for at få sig en uddannelse og /eller et job og blive selvforsørgende. 

Den tidlige vurdering i 8. klasse skal give skolen og vejledningen bedre forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Disse elever får en særlig skole-og vejledningsindsats, der skal støtte dem i at blive parate til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutningen af 9. eller 10. klasse.
Uddannelsesparatheden vurderes i henhold til den ungdomsuddannelse, den enkelte unge ønsker.

Eleven vurderes uddannelsesparat når:
• Skolen vurderer, at den unge opfylder de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
• Gennemsnittet af standpunktskarakterer opfylder følgende krav:

Faglige forudsætninger:
3-årige gymnasiale uddannelser:
Eleven skal have mindst 5 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette krav gælder i både 8., 9. og 10. klasse.

2-årig hf:
Eleven skal have mindst 4 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette krav gælder i både 8., 9. og 10. klasse.

Erhvervsuddannelser:
Eleven skal have mindst 4 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer i 8. klasse. I 9. og 10. klasse opfylder eleven de faglige forudsætninger, hvis eleven har 02 i hhv. dansk og matematik i standpunktskaraktererne.

Vurderingen af elevens faglige forudsætninger sker efter afrunding fra to til én decimal, fx gennemsnit på 4,95, afrundes til 5,0.

Uddannelsesparathedsvurderingen sker i tæt dialog med den unge og forældrene. Det kan være overvældende for en ung at skulle vælge og sætte sig mål. Skolens og vejledningens opgave er derfor at anvende uddannelsesparathedsvurderingen som et positivt og anerkendende redskab til at understøtte at den unge bliver parat til at fortsætte i uddannelsessystemet. Som voksne omkring den unge er vores fornemmeste opgave at motivere til fortsat virke og læringslyst.
Tilgangen til vejledningen er, at den sker i kraft af skolens aktiviteter og det er skolens ansvar at varetage uddannelsesparathedsvurderingen sammen med UU-Lillebælt.
 
Obs: På grund af uddannelsesparathedsvurderingen(UPV) skal skolerne være opmærksomme på at standpunktskaraktererne skal være givet - og at skolerne skal have vurderet eleverne på de sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger senest den 1. og 15 juni.

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
03. juni 2019