Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Værdigrundlag

Værdigrundlag og Brohusets idégrundlag og målsætninger
Middelfart Kommunes værdisæt er samlet under det overordnede begreb: ”At lære at lykkes

Det kan beskrives med følgende overskrifter:

• Professionalisme og Udvikling.
• Samarbejde og Tværfaglighed.
• Arbejdsglæde og Sundhed.
• Selvorganisering og Ejerskab.

Værdigrundlaget på Brohuset er sammenfaldende med Middelfart Kommunes. Det bygger på bevidstheden i forhold til det særlige ansvar at have med mennesker, og i Brohusets tilfælde, have med børn og deres familier at gøre.
Ydermere arbejder Brohuset ud fra (A): et humanistisk menneskesyn samt (B): et fagligt fundament, der fremhæver, at alle børn har ret til omsorg, og at de professionelle voksne omkring børnene skal arbejde ud fra kriterierne (C): ”sandhed og gyldighed” samt ”kritisk faglighed”

A: Et humanistisk menneskesyn.

Det enkelte menneske tilskrives en unik værdi, forståelse og behandling.

• Anerkendelse af og respekt for det enkelte menneske som unikt, værdifuldt og særegent.
• Det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i såvel barnets og familiens muligheder som i vanskelighederne.
• Forestillingen om, at alle kan og vil udvikle sig, hvis deres livsvilkår er rimelige.
• Den sociale og følelsesmæssige udvikling har som det højeste mål, at det enkelte barn – den enkelte familie – udvikler kompetencer og lyst til mere samvær og fællesskab med andre.

B: Brohusets pædagogiske filosofi.

Omsorg er det centrale begreb i værdigrundlaget. Brohuset tilstræber et højt omsorgsniveau i døgnarbejdet og i alle de opgaver, der varetages.
Omsorgen bliver tilbudt børnene i forhold til tre grundlæggende kvalitetsaspekter, som er tilbud om kontakt og tilknytning, tilbud om stimulation og et omhyggeligt og ansvarsfuldt tilsyn.

• Tilsyn: De tilbud børnene modtager og det miljø, som de færdes i, skal opfylde kravet om et omhyggeligt tilsyn.
• Stimulation: Tilbuddet og miljøet skal være stimulerende og være afstemte i forhold til børnenes kompetencer og potentialer.
• Tilknytning: Tilbud, krav og udfordringer skal formes, så børnene oplever mulighed for tilknytning og fællesskab i modsætning til afvisning og følelsesmæssig isolation.

C: Sandhed og gyldighed:

• Sandhedskriteriet indebærer, at socialpædagogindsatsen skal tage afsæt i familiernes potentiale og problematik. Mål og metoder i det socialpædagogiske arbejde skal afstemmes med brugernes livshistorie og perspektiv.
• Målet med det socialpædagogiske arbejde skal derudover have gyldighed i relation til de værdier og idealer, der er gældende i samfundet. Den socialisering og erfaringsdannelse børnene og familierne tilbydes skal udformes, så den er anvendelig og gyldig også sammen med andre mennesker udenfor vores rammer.
• Vores fælles sprogbrug – de ord og begreber, sproglige billeder og forestillinger, som vi anvender, skal kunne deles både med børnene og deres forældre.
• Samtidigt skal vi dele sprog og forestillinger med samarbejdspartnere, der arbejder med social service og pædagogiske og psykologiske problemstillinger i kommunen.
• Endeligt tilstræber vi: ”Sandhed og Gyldighed” i relation til den nyeste forskning og udvikling, der foregår på området.

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013