Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tilbuddets ydelser

Inden et barn indskrives til døgnophold på Brohuset, vil der typisk foreligge en del materiale om barnet og familien. Socialrådgiveren i Middelfart Kommune vil have lavet en undersøgelse i.h.t. Servicelovenes § 50. I denne undersøgelse, der både berører forældre og børn, bliver ressourcer og problemer afdækket.

Desuden vil der oftest være udarbejdet en handleplan på barnet, inden der træffes afgørelse om foranstaltningen / anbringelsen på Brohuset. Handleplanen vil blandt andet også angive indsatsens forventede varighed.
Under barnets ophold på Brohuset er der en tæt dialog med anbringelsesmyndigheden, som er Middelfart Kommune.

Tre måneder efter barnets indflytning vil der blive afholdt et opfølgningsmøde, hvor de relevante personer deltager. Efterfølgende vil der blive holdt halvårlige statusmøder, hvor også handleplanen bliver revideret. Der skrives referat af alle møder.

På Brohuset har det enkelte barn en personlig udviklingsplan, der løbende bliver revideret. Desuden bliver der lavet dagsnotater over de enkelte børn, omhandlende trivsel, udvikling og diverse aftaler. Det er internt materiale, som bruges dels som overlevering til pædagogerne dels til brug for statusrapporterne.
Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013