Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Overordnede opgaver

Beskrivelse af de overordnede opgaver på Brohuset.

 • Brohuset modtager børn til omsorg, observation og socialisering med henblik på hjemgivelse eller anden ”mindst indgribende” indsats.
 • I alle Brohusets opgaver er nøgleordet ”omsorg” både i forhold til børn og forældre.
  Observationsarbejdet på Brohuset bygger på det socialpædagogiske arbejde, der foregår i institutionen i hverdagen.
 • Observationen strækker sig normalt over 4 måneder, der er et passende grundlag til at evaluere et barn.
 • I observationsarbejdet trækker pædagogerne på teori om børns normale udvikling, ”gråzonebørn” samt kendskab til børn med specialpædagogiske behov.
 • Brohuset lægger vægt på at støtte børnene med at udvikle færdigheder, normer og personlige egenskaber, som indgår i en sund socialisering. Det er holdningen, at børnene skal have et hverdagsliv med skolegang, fritidsaktiviteter og venner, som passer til deres alder og udviklingstrin. 
 • Brohuset tilbyder et struktureret miljø. Mange af børnene mangler en indre psykisk struktur og bliver nemt stressede. De har brug for den ydre struktur i form af rammer og hus-regler. Derfor er hverdagen opbygget omkring rutiner, hvor dagene ligner hinanden. I den stabile base kan barnet falde til ro og få lov at hvile i sig selv.
 • Brohuset tilbyder unge sårbare mødre, som har behov for en socialpædagogisk indsats, et struktureret miljø. Målgruppen er karakteriseret ved familier, som har ét eller flere af følgende vanskeligheder: - Skrøbelige og umodne, hvis egen opvækst har været præget af omsorgssvigt. - Unge med tidligere misbrug. - Mødre, der befinder sig i en livskrise, eksempelvis langvarig sygdom eller en akut krise på grund af en voldsom social begivenhed. - Mødre som ikke kan få dagligdagen til at fungere på grund af manglende struktur på hverdagen og manglende forståelse af børns behov. 
 • Brohuset vil gennem en målrettet individuel tilrettelagt indsats af såvel barn og forældre støtte familiens udvikling således, at børnenes behov og udvikling tilgodeses forsvarligt, og gennem den tilbudte indsats afklarer, hvilket forandringspotentiale forældre og barn har, således at der kan foretages en vurdering af forældrenes muligheder for at give en tilstrækkelig omsorg for deres børn. Hvis dette ikke er muligt, da at hjælpe forældrene til at erkende deres situation og tage faglige og kvalificerede beslutninger der sikrer, at barnets behov bliver tilgodeset. 
 • Personalet arbejder ud fra en rummelig og omsorgsfuld tilgang til børnene. Det er vigtigt, at barnet støttes til at sætte ord på den ”krise”, en anbringelse kan være. 
 • Personalet arbejder primært med afsæt i psykologiske teorier om børns udvikling og en planlagt omsorgsfuld pædagogisk hverdag med faste rammer og forudsigelig struktur. Målet er at arbejde ud fra en sammenhængende faglig tankegang, der har indflydelse på alle niveauer i Brohusets organisation og dagligdag. Det at arbejde ud fra både pædagogisk og psykologisk tilgang gør det muligt at afsøge mulighederne hos det enkelte barn for at udnytte netop dette barns motivation og evne til forandring og vækst. 
 • Brohuset er en institution i udvikling. Der er fokus på faglig udvikling af personalet igennem sparring, rådgivning og supervision. Derfor bliver det faglige niveau hele tiden opkvalificeret.
Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
26. september 2013