Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Omsorgstandpleje

Hvem er omfattet?

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Det er frivilligt, om du vil søge om at blive visiteret til ordningen. Hvis du er visiteret til omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.
Visitatorgruppen kan kontaktes på 88 88 46 96

Den væsentligste lovgivning om omsorgstandpleje, omstilling til hjemmesiden retsinformation :
• ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1188 af 24. september 2016 (PDF)
• ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 1658 af 22. december 2017) - (PDF)
• Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

Mål for tandplejen

Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggelse og behandlinger medvirke til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

at sikre så god tyggefunktion som muligt
at holde smertefri
at give den enkelte mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter

Tandplejetilbuddet skal baseres på et realistisk behandlingsbehov, under hensyntagen til personens almentilstand.

Hvad kan tandplejen tilbyde?

Forebyggende tandpleje:
Der tilbydes individuel forebyggelse og hjælp til bedre mundhygiejne. Derudover giver vi også information og instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.

Undersøgelse:
Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Hvor ofte undersøgelserne foregår er individuelt fra patient til patient.

Behandling:

Fjernelse af smertevoldende tilstande. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser. Behandlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

Hvad koster omsorgstandplejen?
Der er en egenbetaling på 520 kr. årligt (1. januar 2018-niveau). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Borgeren afholder selv udgifter til transport.
Sidst opdateret af Karen Suhr
21. september 2020

Kontakt

Middelfart Kommunale Tandpleje
Lillebæltskolen
Skippervej 1
5500 Middelfart

Ring eller skriv til os

Middelfart Kommunale Tandpleje