Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud
Familier eller enlige forsørgere, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for vores dagtilbuds almindelige åbningstid, har mulighed for at ansøge om fleksibel pasning i form af et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddets åbningstid. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme vis som i privat børnepasning. Læs mere om tilskud til privat børnepasning

Om Kombinationstilbuddet

  • Der skal foreligge dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov, f.eks. via vagtplan fra arbejdsgiver.
  • Den private børnepasser skal ansættes minimum 10 timer om ugen. Timerne skal ligge i tidsrum som ligger uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid og skal opgøres som et gennemsnit over en periode på minimum 4 uger.
  • Kombinationstilbuddet kan maximalt udgøre 48 timer, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagplejen, eller 52 timer i daginstitution.
  • I forbindelse med kombinationstilbuddet tilbydes deltidspladser på hhv. 30 og 37½ timer om ugen.
  • Børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen (jf. Dagtilbudslovens § 11.8) kan der ikke søges til.
  • Afgørelsen om kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Om den fleksible pasningsordning

  • Forældrene eller den enlige forsørger skal selv finde en privat børnepasser.
  • Det er et krav, at den private børnepasser som minimum har bestået 9. klasse i Dansk med karakteren 2 eller Prøve i Dansk 2.
  • Når forældre eller den enlige forsørger har fundet en egnet privat børnepasser, skal Middelfart Kommune godkende personen.

Tilsyn
Middelfart Kommune skal føre tilsyn med den fleksible pasningsordning for at sikre, at den lever op til kravene. Ligeledes skal kommunen føre tilsyn med de økonomiske forhold.

Tilskud og takster
Tilskud til kombinationstilbud udregnes efter det antal timer, som er bevilget og vil ske med udgangspunkt i gældende takster for dagtilbud. Du kan se taksterne HER

Ansøgning om kombinationstilbud
Er du interesseret i kombinationstilbuddet skal du kontakte Middelfart Kommunes Pladsanvisning.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
20. september 2018

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart

Ring til os