Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Deltidsplads under barsel

Ret til deltidsplads – lovændring fra 1.1.2019
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til Barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue, børnehave og privat institution, med nedsat egenbetaling. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.

Deltidspladsen indebærer, at barnet skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. Som udgangspunkt skal barnet være i dagtilbuddet dagligt fra kl. 8/9 – 14/15, men aftales nærmere med personalet.

Deltidspladsen skal være i det pasningstilbud, hvor barnet allerede går.

Ansøgning med oplysning om hvilken periode det drejer sig om, skal indgives senest 2 måneder før der ønskes en deltidsplads. Start og slutdato skal være den 1. eller den 15. i en måned og perioden skal være på minimum 2 måneder. Der skal vedlægges dokumentation for barselsorlov eller forældreorlov.

Ændringer indenfor perioden skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
Retten til deltidsplads bortfalder, når forældrenes ret til fravær efter barselsorloven ophører. Deltidspladsen kan bevares, hvis orloven afbrydes af en periode på mindre end 5 uger.

Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om, at orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører.

Når deltidspladsen ophører, skal pladsen konverteres til en fuldtidsplads.

Takster
Taksterne vil være de samme som for 30 timers pladser i forbindelse med kombinationstilbud. Du kan se taksterne her

Ansøgning om deltidsplads

Du kan søge om deltidsplads på Borger.dk (åbner i nyt vindue)

Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Middelfart Kommunes Pladsanvisning.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
29. april 2019

Kontakt

Børn, Unge & Fritidsforvaltningen
Dagtilbud og Skoler
Nytorv 9
5500 Middelfart
skole@middelfart.dk

Ring til os