Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Bekymret for barn eller ung

Du har som borger pligt til at lave en underretning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb, vold eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare. Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil får behov for særlig støtte umiddelbart efter fødsel.

Der vil blive vurderet på underretningen senest 24 timer efter modtagelsen, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Hvis du har kendskab til forhold som er akutte, kan du rette henvendelse til Fyns Politi, som vil handle og tage kontakt Børn, Unge og Fritidsforvaltningen.

Bekræftelse af underretning
Du vil senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underrretning modtage en bekræftelse på, at kommunen har modtaget underretningen. Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen, og vil derfor ikke høre mere til behandlingen af sagen.

Du vil ikke modtage bekræftelse af underretningen, hvis du underretter anonymt.

Hvad gør jeg som fagperson?
Som fagperson har du skærpet underretningspligt som går forud for tavshedspligten.

Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte.

Alle underretninger både i nye og eksisterende sager skal ske via en skriftlig henvendelse med mindre der er tale om en akut sag.

Til den skriftlige underretning skal du anvende skemaet nedenfor. Husk at sende sikkerpost. :

Underretningsskema (word-fil)

Alle underretninger, der modtages via denne mailadresse, vil blive vurderet inden for 24 timer jf. Servicelovens § 155, stk. 2. Underretningen må IKKE sendes til socialrådgivernes personlige mailadresser.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
19. november 2018