Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Bekymret for barn eller ung

Du har som borger pligt til at underrette Børne- og Ungerådgivningen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb, vold eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare. Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil får behov for særlig støtte umiddelbart efter fødsel.

Der vil blive vurderet på underretningen senest 24 timer efter modtagelsen, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Hvis du har kendskab til forhold som er akutte, kan du rette henvendelse til Fyns Politi, som vil handle og tage kontakt Børn, Unge og Fritidsforvaltningen.

Bekræftelse af underretning
Du vil senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underrretning modtage en bekræftelse på, at kommunen har modtaget underretningen. Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen, og vil derfor ikke høre mere til Børne- og Ungerådigvningens behandling af sagen.

Du vil ikke modtage bekræftelse af underretningen, hvis du underretter anonymt.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
28. august 2017