Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Huslejenævn

Nævnet behandler uoverensstemmelser
I Middelfart Kommune er der nedsat et Huslejenævn, som behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i private udlejningslejemål. Huslejenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse. I sager om overtrædelse af husorden kan nævnet dog i begrænset omfang  medvirke ved afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Nævnets sammensætning

Huslejenævnet består af 3 personer:

Formanden, der er jurist, udnævnes af Statsforvaltningen
1 medlem udpeget efter indstilling fra større udlejerforeninger
1 medlem udpeget efter indstilling fra større lejerforeninger
Mette Schmidt Hansen, Middelfart Kommune (socialt sagkyndig)

Medlemmerne af Middelfart Kommunes Huslejenævn er:

Anne Hammershøj Beck (formand)
Flemming Jørgensen (repræsentant for udlejerforeninger)
Per Ankersø (repræsentant for lejerforeninger)

Sådan indbringes en sag for nævnet

Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt og vedlægges nødvendig dokumentation. I brevet skal du beskrive hvad parterne er uenige om, og hvad det er man ønsker Huslejenævnet skal tage stilling til. Sammen med brevet indsendes en kopi af lejekontrakten, renset for CPR-numre, og andre relevante dokumenter samt kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu. Hvis der vedlægges billedmateriale, skal der være beskrivende tekst for billedet på filnavnet.

Pr. 1. januar 2020 er gebyret for at få behandlet en sag i Huslejenævnet kr. 314.
For sager om forhåndsgodkendelse af leje, skal dog betales et sagsbehandlingsgebyr på kr. 524.

Pr. 1. januar 2020 skal udlejere endvidere betale et beløb på kr. 2.180 til Huslejenævnet i de sager, hvor Huslejenævnet giver lejeren fuldt medhold.

Beløbene reguleres én gang årligt.

Beløbet kan indbetales til Middelfart Kommune

  • via bankkonto i Jyske Bank: 7562 000-107-2638
  • kontant i Borgerservice indenfor rådhusets åbningstid

Husk at skrive hvilket lejemål (adresse) uoverensstemmelsen vedrører.

Sekretariatsfunktioner for Huslejenævnet varetages af juridisk team i Staben.

Huslejenævnets adresse:
Huslejenævnet
Nytorv, 9
5500  Middelfart
E-mail: huslejenaevn@middelfart.dk
Digital Post:

 

Vil du vide mere:

Normtal
Huslejenævnet fastsætter hvert år normtal for lejemål. Normtal er vejledende priser for typiske udgifter for et lejemål.

I ejendomme , hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, har Huslejenævnet vedtaget følgende vejledende normtakster: 

 

 Pr. lejemål i

 Vicevært

 Administration *)

 2009

 1.900

 2.600

 2010

 2.000

 2.700

 2011

 2.100

 2.800

 2012

 2.150

 2.850

 2013

 2.250

 2.950

 2014

 2.275

 2.975

 2015

 2.300

 3.100

 2016

 2.400

 3.300

 2017

 2.400

 3.400

 2018

 2.425

 3.435

2019

2.450

 3.470

2020

2.475

 3.500

*) Der kan tillægges moms, såfremt der er antaget fremmed administration, og såfremt der er dokumentation for omkostninger til moms

BEMÆRK:
Huslejenævnet behandler personoplysninger elektronisk

Reglerne om persondata følges ved behandling af sagen.
De personoplysninger som behandles, er oplysninger som fremgår af sagens korrespondance, f.eks. sagens parters navne, adresser og dokumenter.
Oplysninger i en sag videregives til modparten og i enkelte tilfælde til f.eks. Grundejernes Investeringsfond, og Huslejenævn.dk
Behandlingen sker med henblik på at træffe afgørelse i sagen.
Reglerne om persondata sikrer, at parterne kan få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles, og parterne har mulighed for at gøre opmærksom på, hvis der er registreret forkerte oplysninger.

Yderligere oplysninger om persondataloven kan du se på www.datatilsynet.dk 

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
17. december 2019

Ferielukket

I forbindelse med julen er der lukket i Huslejenævnet fra fredag d. 20. december 2019 til fredag d. 3. januar 2020 – begge dage inklusiv.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Jonas Makram Benzarti, som har følgende kontaktoplysninger: DPO@middelfart.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er tillige databeskyttelsesrådgiver for Huslejenævnet.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver