Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Huslejenævn

Nævnet behandler uoverensstemmelser
I Middelfart Kommune er der nedsat et Huslejenævn, som behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i private udlejningslejemål. Huslejenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse. I sager om overtrædelse af husorden kan nævnet dog i begrænset omfang  medvirke ved afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Nævnets sammensætning
Huslejenævnet består af 3 personer:

Formanden, der er jurist, udnævnes af Statsforvaltningen
1 medlem udpeget efter indstilling fra større udlejerforeninger
1 medlem udpeget efter indstilling fra større lejerforeninger
(socialt sagkyndig)

Medlemmerne af Middelfart Kommunes Huslejenævn er:

Anne Hammershøj Beck (formand)
Flemming Jørgensen (repræsentant for udlejerforeninger)
Per Ankersø (repræsentant for lejerforeninger)

Sådan indbringes en sag for nævnet
Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt og vedlægges nødvendig dokumentation. I brevet skal du beskrive hvad parterne er uenige om, og hvad det er man ønsker Huslejenævnet skal tage stilling til. Sammen med brevet indsendes en kopi af lejekontrakten og andre relevante dokumenter samt kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu. 

Pr. 1. januar 2017 er gebyret for at få behandlet en sag i Huslejenævnet kr. 306.
For sager om forhåndsgodkenelse af leje, skal dog betales et sagsbehandlingsgebyr på kr. 511.

Pr. 1. januar 2017 skal udlejere endvidere betale et beløb på kr. 2.124 til Huslejenævnet i de sager, hvor Huslejenævnet giver lejeren fuldt medhold.

Beløbene reguleres én gang årligt.

Beløbet kan indbetales til Middelfart Kommune
• via bankkonto i Nordea: 2206-6887376830
• ved at sende en check til Huslejenævnet
• kontant i Borgerservice indenfor rådhusets åbningstid

Husk at skrive hvilket lejemål (adresse) uoverensstemmelsen vedrører.

Sekretariatsfunktioner for Huslejenævnet varetages af Byrådssekretariatet i Staben.

Huslejenævnets adresse:
Huslejenævnet
Nytorv, 9
5500  Middelfart

e-mail: huslejenaevn@middelfart.dk 

Vil du vide mere:

• Se vores folder ”Huslejenævnet – praktiske oplysninger

Normtal
Huslejenævnet fastsætter hvert år normtal for lejemål. Normtal er vejledende priser for typiske udgifter for et lejemål.

I ejendomme , hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, har Huslejenævnet vedtaget følgende vejledende normtakster: 

 Pr. lejemål i

 Vicevært

 Administration *)

 2009

 1.900

 2.600

 2010

 2.000

 2.700

 2011

 2.100

 2.800

 2012

 2.150

 2.850

 2013

 2.250

 2.950

 2014

 2.275

 2.975

 2015

 2.300

 3.100

 2016

 2.400

 3.300

 2017

 2.400

 3.400

 2018

 2.425

  3.435

*) Der kan tillægges moms, såfremt der er antaget fremmed administration, og såfremt der er dokumentation for omkostninger til moms

 

Sidst opdateret af Webmaster
17. august 2017