Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Beboerklagenævn

Nævnet behandler uoverensstemmelser
Nævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i lejemål i almene boligforeninger i Middelfart Kommune. Beboerklagenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse. I sager om overtrædelse af husorden kan nævnet dog i begrænset omfang  medvirke ved afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Nævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af 3 personer:

Formanden, der er jurist, udnævnes af Statsforvaltningen
1 medlem udpeget efter indstilling fra almene boligorganisationer
1 medlem udpeget efter indstilling fra større lejerforeninger

Medlemmerne af Middelfart Kommunes Beboerklagenævn er:

Anne Hammershøj Beck (formand)
Eva Jørgensen (udlejerrepræsentant)
Hans Rasmussen (lejerrepræsentant)
Mette Schmidt Hansen, Middelfart Kommune (socialt sagkyndig)

Sådan indbringes en sag for nævnet

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt og vedlægges nødvendig dokumentation. I brevet skal du beskrive hvad parterne er uenige om, og hvad det er  Beboerklagenævnet skal tage stilling til. Sammen med brevet indsendes en kopi af lejekontrakten og andre relevante dokumenter samt kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu. Hvis der vedlægges billedmateriale, skal der være beskrivende tekst for billedet på filnavnet.

Pr. 1. januar 2020 er gebyret for at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet 147 kr.

Beløbet kan indbetales til Middelfart Kommune

  • via bankkonto i Jyske Bank: 7562 000-107-2638
  • kontant i Borgerservice indenfor rådhusets åbningstid

Husk at skrive hvilket lejemål (adresse) uoverensstemmelsen vedrører.

Sekretariatsfunktioner for Beboerklagenævnet varetages af juridisk team i Staben.

Beboerklagenævnets adresse:
Beboerklagenævnet
Nytorv, 9
5500  Middelfart
E-mail: beboerklagenaevn@middelfart.dk
Digital Post:

 

Vil du vide mere:

BEMÆRK:
Beboerklagenævnet behandler personoplysninger elektronisk
Reglerne om persondata følges ved behandling af sagen.
De personoplysninger som behandles, er oplysninger som fremgår af sagens korrespondance, f.eks. sagens parters navne, adresser og dokumenter.
Oplysninger i en sag videregives til modparten og i enkelte tilfælde til f.eks. Grundejernes Investeringsfond, og Huslejenævn.dk
Behandlingen sker med henblik på at træffe afgørelse i sagen.
Reglerne om persondata sikrer, at parterne kan få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles, og parterne har mulighed for at gøre opmærksom på, hvis der er registreret forkerte oplysninger.

Yderligere oplysninger om persondataloven kan du se på www.datatilsynet.dk 

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
17. december 2019

Ferielukket

I forbindelse med julen er der lukket i Beboerklagenævnet fra fredag d. 20. december 2019 til fredag d. 3. januar 2020 – begge dage inklusiv.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Jonas Makram Benzarti, som har følgende kontaktoplysninger: DPO@middelfart.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er tillige databeskyttelsesrådgiver for Beboerklagenævnet.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver