Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Beboerklagenævn

Nævnet behandler uoverensstemmelser
Nævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i lejemål i almene boligforeninger i Middelfart Kommune. Beboerklagenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse. I sager om overtrædelse af husorden kan nævnet dog i begrænset omfang  medvirke ved afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Nævnets sammensætning
Beboerklagenævnet består af 3 personer:

Formanden, der er jurist, udnævnes af Statsforvaltningen
1 medlem udpeget efter indstilling fra almene boligorganisationer
1 medlem udpeget efter indstilling fra større lejerforeninger

Medlemmerne af Middelfart Kommunes Beboerklagenævn er:

Anne Hammershøj Beck (formand)
Helle Duus Andreasen (udlejerrepræsentant)
Hans Rasmussen (lejerrepræsentant)
(socialt sagkyndig)

Sådan indbringes en sag for nævnet
Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt og vedlægges nødvendig dokumentation. I brevet skal du beskrive hvad parterne er uenige om, og hvad det er  Beboerklagenævnet skal tage stilling til. Sammen med brevet indsendes en kopi af lejekontrakten og andre relevante dokumenter samt kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu.

Pr. 1. januar 2017 er gebyret for at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet 143 kr.

Beløbet kan indbetales til Middelfart Kommune
• via bankkonto i Nordea: 2206-6887376830
• ved at sende en check til Beboerklagenævnet
• kontant i Borgerservice indenfor rådhusets åbningstid

Husk at skrive hvilket lejemål (adresse) uoverensstemmelsen vedrører.

Sekretariatsfunktioner for Beboerklagenævnet varetages af Byrådssekretariatet i Staben.

Beboerklagenævnets adresse:
Beboerklagenævnet
Nytorv, 9
5500  Middelfart

e-mail: beboerklagenaevn@middelfart.dk  

 

Vil du vide mere:

• Se vores folder ”Beboerklagenævnet – praktiske oplysninger

 

 

Sidst opdateret af Webmaster
10. august 2017