Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Hvilke sager kan Hegnsynet behandle?

Hegnsynet træffer kun afgørelser i sager, hvor naboer ikke kan blive enige. Indbringelse af en sag for Hegnsynet forudsætter derfor, at der foreligger en konkret tvist mellem to naboer. Du kan ikke få en vejledende udtalelse af Hegnsynet.


Hegnsynet kan behandle sager vedrørende: 

 • Fælleshegn (hegn i naboskel) 
 • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel) 
 • Grene, der beskadiger hegn eller generer færdsel
 • Grene, der er farlige 
 • Generende grene fra skove

Hegnsynet kan ikke behandle sager vedrørende:

Skellets beliggenhed
Hegnsynet kan ikke behandle sager om skellets beliggenhed. Disse sager må i stedet afklares af en landinspektør.

Enkeltstående træer
Hegnsynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, må du anlægge sag ved domstolene.

Hvis træerne udgør et hegn, kan du derimod henvende dig til Hegnsynet. Det er Hegnsynet, der vurderer, hvorvidt træerne har karakter af et hegn. Der gælder følgende regler: 

 • Der skal være et vist antal træer 
 • De skal være ensartede og af samme størrelse 
 • Træerne skal stå på række 
 • Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne 
 • Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet 
 • Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde

Bygninger, herunder carporte, udhuse og lignende bygning.
Hegnsynet kan ikke behandle sager om bygninger i skellet.
Hvis du ønsker at klage over en bygning i skellet, må du i stedet rette henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.

Råd og vejledning:
Hegnsynet er et upartisk og uafhængigt tvistenævn. Hegnsynet yder derfor ikke rådgivning til parterne, ligesom Hegnsynet ikke optræder på den ene parts side. Det er ikke Hegnsynets opgave at hjælpe den ene part med at føre en sag imod den anden part.

Hegnsynets sekretariat og formanden yder dog en vis generel vejledning om hegnslovens bestemmelser, herunder hvilke typer sager, der kan indbringes for Hegnsynet, hvordan en hegnssag rejses, hvilke oplysninger der skal bruges, samt hvad et hegnssyn koster.

Har du brug for yderligere råd og vejledning, kan du enten henvende dig til en advokat eller søge rådgivning hos en retshjælp.

For yderligere information om love og regler henvises endvidere til Foreningen af Hegnsyn i Danmarks hjemmeside: www.hegnsyn.dk og hjemmesiden www.hegnsloven.dk.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
21. juni 2018

Kontakt:

Hegnsynets sekretariat
Staben, Nytorv 9
5500 Middelfart
hegnsyn@middelfart.dk
Digital Post - borger
Digital Post - virksomhed
Tlf.: 8888 5024

Formand
Hanne Lauritsen
Falstervej 48
5500 Middelfart
Tlf.: 2164 1841

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er tillige databeskyttelsesrådgiver for Hegnsynet.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver