Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Det generelle sagsforløb

Før åstedsforretning

Når Hegnsynets sekretariat har modtaget en skriftlig klage, vil afsenderen få tilsendt en bekræftelse på modtagelsen. Samtidig vil modparten blive underrettet om sagens indbringelse for Hegnsynet.

Dernæst vil parterne med ca. 14 dages varsel blive indkaldt til en åstedsforretning.

Er en part forhindret i selv at deltage under åstedsforretningen, kan vedkommende lade en anden møde for sig. Pågældende skal i så fald medbringe en skriftlig fuldmagt.

Under og efter åstedsforretning

Under åstedsforretningen vil Hegnsynet med en sekretær møde op uden for klagerens adresse. Her vil Hegnsynet præsentere sig for parterne, og formanden vil forklare lidt om, hvad der skal ske.

Begge parter vil få mulighed for at fremkomme med deres kommentarer til sagen, og herefter vil Hegnsynet besigtige forholdene - først på klagerens grund og derefter på den indklagedes grund.

Hegnsynet vil prøve at forlige parterne. Lykkes dette ikke, vil Hegnsynet træffe en afgørelse i sagen.

Når Hegnsynet har truffet en afgørelse i sagen, vil parterne modtage en skriftlig kendelse.

Hvis en af parterne er utilfreds med Hegnsynets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.

Tvangsfuldbyrdelsessager

Er det besluttet enten ved forlig eller ved Hegnsynets kendelse, at naboen eller én af naboerne skal udføre et arbejde inden en angiven frist, og bliver dette arbejde ikke udført eller er arbejdet mangelfuldt, kan man anmode Hegnsynet om en ny åstedsforretning.

Hegnsynet kan herefter beslutte, at arbejdet skal udføres enten på foranledning af Hegnsynets formand eller på foranledning af klageren. Udgiften til udførelse af arbejdet skal afholdes af den nabo, der ikke har udført et af Hegnsynet pålagt arbejde.
Sidst opdateret af Morten Rask
15. oktober 2020

Kontakt:

Hegnsynets sekretariat
Staben, Nytorv 9
5500 Middelfart
hegnsyn@middelfart.dk
Digital Post - borger
Digital Post - virksomhed
Tlf.: 8888 5024

Formand
Hanne Lauritsen
Falstervej 48
5500 Middelfart
Tlf.: 2164 1841

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er tillige databeskyttelsesrådgiver for Hegnsynet.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver