Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Aftalt boligforbedring

I henhold til byfornyelsesloven kan Staten yde støtte til boligforbedringer, der aftales mellem ejere og lejere.

Aftalt boligforbedring kan gennemføres i private udlejningsejendomme og private andelsboligforeninger, og det er en betingelse for opnåelse af tilskud, at der er tilvejebragt et forskriftsmæssigt aftaleforhold mellem ejere og lejere.

Støtten kan højst udgøre kr. 10.000 årligt pr. bolig og ydes som tilskud til den lejeforhøjelse, der fremkommer efter boligforbedringen. Tilskuddet udbetales til udlejer og udgør 50 % af lejeforhøjelsen de første 8 år, derefter nedtrappes tilskuddet og slutter efter 15 år.

Kommunen skal hvert år bekendtgøre, hvilke kriterier, der lægges til grund for prioriteringen af de indkomne ansøgninger.

Bekendtgørelsen finder sted i december eller januar måned.

Ansøgninger kan indsendes efter 1. januar, når bekendtgørelsen har fundet sted, og ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte Plan og Byg.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013