Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ejendomsvurdering

Det er SKAT der foretager ejendomsvurderingerne. Ejendommene vurderes hvert andet år. Ejerboliger, sommerhuse og ejerlejligheder vurderes pr. 1. oktober i lige år.

Vurderingsfortegnelse for vurderede ejendomme i hele landet er tilgængelige hele året på internettet. Se nærmere på enten borger.dk eller hos www.skat.dk

Ifølge vurderingsloven skal alle ejendomsvurderinger være offentligt tilgængelige. Derfor har SKAT åbnet for de nye vurderinger på hjemmesiden, når vi har sendt vurderingsmeddelelserne til ejerne. Du finder vurderingerne i fortegnelsen Ejendomsvurdering på www.skat.dk . Vurderingen pr. 1. oktober 2015 kan ses fra foråret 2016 – endelig dato meldes ud af SKAT.
 
Som ejer kan du ikke få din ejendom slettet af vurderingsfortegnelsen.

Formålet med at offentliggøre vurderingerne er at give dig et bedre grundlag for at afgøre, om der er grund til at klage over vurderingen. Når du på internettet kan se vurderingerne i dit lokale område, kan du også bedre danne dig et billede af prisniveauet i området og skønne, om vurderingen af din ejendom er for høj.

Oplysninger på hjemmesiden opdateres en gang om måneden, da vurderingerne kan ændre sig, hvis fx. en ejer får medhold i en klage over vurderingen. Opdateringen sker normalt inden den 10. i den efterfølgende måned. Du kan derfor ikke være sikker på, at det er den gældende vurdering, du ser.

For hver ejendom kan du se ejendomsværdien, grundværdien, grundarealet og eventuelle ejerboligfordelinger, fritagelser for kommunal grundskyld og fradrag i grundværdien for forbedringer. Desuden kan du se loftet over ejendomsværdiskatten (for visse typer af ejerlejligheder kan loftet dog ikke vises af tekniske årsager).

Du skal være opmærksom, hvis du har haft en udstykningssag. Der kan gå op til 2 år efter sagen er afsluttet, og du har modtaget en ny vurdering af ejendommen. Dette har følger for beregningen af din ejendomsskat og din ejendomsværdiskat.

Yderligere information om vurdering:

SKAT,
Region Haderslev, Ejendomsvurderingen, tlf. 7222 1818


Ejendomsskat

Når man ejer fast ejendom, skal man betale ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Grundskylden beregnes af grundskatteloftsværdien, der er udregnet af SKAT (http://www.skat.dk/ )

Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2011 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke må stige mere end højst 7,0 procent (ved ændret grundskyldspromille). Det betyder, at grundejere fra 2010 til 2011 kun vil opleve en stigning i ejendomsskatten på højst 7,0 procent (reguleringsprocenten), uanset om grundværdien stiger mere. Hvis kommunen har hævet grundskyldspromillen, kan stigningen i ejendomsskatten dog blive større end 7,0 procent.

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. rottebekæmpelse, skorstensfejerafgift m.v.

Du modtager ejendomsskattebilletten hvert år medio december.

Byrådet fastsætter ejendomsskatten (grundskyldspromillen) en gang om året, samtidig med at budgettet for næste år vedtages.

I Middelfart Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser i 2020:

Grundskyldspromille: 21,290
Rottebekæmpelsespromille: 0,090 af ejendomsværdien
Skortensfejerafgift: Beregnes efter KL`s vejledende takster.
Der opkræves ikke erhvervsdækningsafgift i Middelfart Kommune.

Ejendomsskatten for 2020 er beregnet ud fra vurderingerne pr. 1. oktober 2018. Hvis du har spørgsmål om vurderingen eller klage over vurderingen skal du henvende dig til SKAT på tlf. 7222 1818 eller http://www.skat.dk/

Hvis der på ejendomsskattebilletten er beløb du gerne vil have forklaring på, kan du henvende dig til:

Økonomiafdelingen på. 88885047 , opkraevning@middelfart.dk

 

 

Sidst opdateret af Henriette Harders
12. december 2019