Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

BBR

BBR-registeret er et landsdækkende register med oplysninger om bygninger og tekniske anlæg på din ejendom.
Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte.

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i BEK. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:  

 •  Opførelsesår
 •  Om- og tilbygningsår
 •  Bebygget areal
 •  Antal etager
 •  Samlet boligareal
 •  Samlet erhvervsareal
 •  Areal af udnyttet tagetage
 •  Areal af udestue
 •  Tagdækningsmateriale
 •  Energiforsyning

Du skal f.eks. ikke indberette til BBR, hvis du maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Du skal endvidere være opmærksom på, at Erhvervs- og Byggestyrelsen får oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

Udover at være et centralt register, der regulerer store pengestrømme i samfundet, har oplysningerne i registret også betydning for dig på en række områder:

 • Prisen ved ejendomskøb og -salg
 • Sagsbehandlingstiden af byggesager
 • Energimærkning
 • Forsikringen
Det er derfor vigtigt at holde øje med, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Du kan få din BBR-meddelelse følgende steder:  

 Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Ønsker du at se dine bygninger (OIS)

Ønsker du at rette oplysninger på dine bygninger (BBR)


Henvendelse vedrørende BBR:

Rita Nordbo tlf. 8888 4816, rita.nordbo@middelfart.dk

Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende. (OIS) (BBR) Rita Nordbo tlf. 8888 4816, 

 

Sidst opdateret af Webmaster
14. marts 2018

Kontakt

Plan & Byg
Nytorv 9
5500 Middelfart

teknik@middelfart.dk

Ring til os