Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vedtægter

Kulturøen-morgenlys
1. Formål

Formålet med at etablere en ARKITEKTURPRIS er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet.

Prisen skal sætte fokus på smukt nybyggeri og anlæg af høj kvalitet, på arkitektonisk nytænkning og på at øge interessen for renovering af gamle bygninger ved at fokusere på kvalitative eksempler til inspiration for bygherrer og borgere.

Middelfart Kommune ønsker at prioritere kvalitet i de fysiske omgivelser for at skabe et godt miljø i byen og i landskabet til glæde for nuværende og kommende borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner og gæster. Her vil en præmieringsordning være med til at tegne kommunens profil.

Præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design og anlæg er således et middel til at skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet og er et af de indsatsområder Byrådet ønsker at igangsætte i den vedtagne Bygnings- og Arkitekturpolitik.

2. Hvad kan præmieres

Byrådet præmierer hvert år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i brug året før præmieringen finder sted.

Følgende kan præmieres:

a. Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.

b. Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.

c. Restaurering af bevaringsværdige bygninger.

d. Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

Der kan uddeles en eller flere præmier.

Ved præmieringen lægges vægt på:  

  • at byggeriet eller anlægget fremtræder som en smuk bygning eller smukt anlæg i høj arkitektonisk kvalitet,  
  • at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,  
  • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog, eller  
  • at der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.  

Hvis der et år ikke findes nogen byggerier, der kan præmieres, uddeles ingen præmier.

3. Præmier

Præmien består af et diplom og en plakette til indmuring til ejeren, et diplom til arkitekten og/eller et diplom til landskabsarkitekten.  

Hvis kommunen er ejer af en bygning består præmien af plade til indmuring, et diplom til arkitekten og/eller et diplom til landskabsarkitekten.  

Pladen til indmuring udføres med byvåben og kommunens navn samt ”Arkitekturpris 20xx” 

Byrådet kan kræve pladen til indmuring leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

4. Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af:  

2 byrådsmedlemmer

2 privat praktiserende arkitekter i kommunen

2 medarbejdere fra Teknisk Forvaltning/Plan og Byg

1 fra Middelfart Museum

2 borgere (kandidater findes via annonce i avisen/hjemmesiden)
 

Teknisk udvalg foretager den endelig udpegning af medlemmer til udvalget.

Afgørelser i udvalget træffes ved almindelig stemmeflertal.

Udvalget udpeges for et år ad gangen, dog udpeges byrådsmedlemmerne for en byrådsperiode af gangen.

5. Uddeling af ARKITEKTURPRISEN

Præmieringen sker hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober.  

Der nedsættes en ”Arkitekturgruppe” internt i den kommunale administration.  

Arkitekturgruppen kan evt. indkalde forslag fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv til tildeling inden for en bestemt tidsfrist.  

Arkitekturgruppen udarbejder en emneliste over de modtagne forslag suppleret med egne forslag.  

Arkitekturgruppen udvælger/prioriterer den samlede liste til emner, der anses for værdige til at komme i betragtning ved bedømmelsen, og gruppen foretager en besigtigelse. 

Bedømmelsesudvalget foretager eventuelt en besigtigelse af de udvalgte emner.  

Bedømmelsesudvalget foretager – efter besigtigelsen - den endelige bedømmelse.  

Kommunen forestår præmieringen ved en reception, hvor ejerne, arkitekter, forslagsstillerne, borgere og presse inviteres.  

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, udstilling eller lignende.  

I forbindelse med præmieringen arrangeres andre aktiviteter som foredrag eller en udstilling med arkitektur som tema.

6. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2012.  

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 19. december 2011

 

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
26. juni 2019